Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - Ångermanland del 5 av 10

Ångermanlands topografi med begränsade områden god åkermark och tidiga frostnätter hämmade starkt odling. Kring sekelskiftet 1600 fanns 2500 jordbruk. Mindre än hälften gav tillräckligt per hushåll för att kunna föda två personer. Tyngdpunkten i näringen låg sålunda på boskapsskötsel. Det fanns fler kor än människor, ca 13 500 kor på ca 12 000 invånare.  Ångermanland är det nordligaste landskapet med en genomförd fäbodkultur.

 Det var stor skillnad på gårdarnas storlek och avkastning men någon formell hierarki genom frälse och adel vann aldrig insteg. Ibland förekom förläningar, t ex under drottning Kristinas regeringstid. Enda säteriet förblev Holm med anor från 1600-talet. Binäringar till jordbruket var skogsbruk, jakt och fiske, senare även pottaskebränning och saltpetersjudning - särskilt aktivt bedrivna i Nordmaling och angränsande socknar där de med statligt stöd bedrevs längre i norra Norrland än annorstädes. På 1700-talet hade framställning av premielärft gjort att linodlingen hade tagit fart, i synnerhet Nolaskogs som även bedrev handel med pälsar och skinn från lappmarken.

 Havsfisket har tidvis varit betydande. Gustav Eriksson av ätten Vasa beviljade Gävlefiskarna privilegier. De utgjorde merparten av fiskarborgarna (borgare -handelsmän/hantverkare, ej befästningar) från städerna längs södra norrlandskusten. Tretton fiskelägen var försedda med egna kapell. De flesta fiskelägen vid kusten utanför Härnösand tillhörde staden och hade sin avsättning där.

 Skeppsbyggeri i större omfattning förekom från 1700-talet framförallt i Ådalen längs Ångermanälven från Härnösand med omgivningar upp till Sollefteå. Produktionen av träfartyg tillhörde de mest betydande i Norrland men upphörde helt på 1870-talet.

Järnbrukshanteringen i Ångermanland har spelat ungefär samma roll som i övriga norrländska landskap. Inhemska resurser i form av myr- sjö- och bergmalm visade sig inte fungera utan man fick förlita sig på antingen  importerad bergmalm eller redan utsmitt stångjärn. Landskapets första järnbruk anlades i Graninge (1674), sedan tillkom Gålsjö bruk i Boteå (1704), Utansjö bruk i Högsjö och Bollsta masugn i Ytterlännäs (1737).

 I norra delen av landskapet tillkom Olofsfors i Nordmaling 1762 och Gideå 1803. De flesta investerarna kom utifrån men det fanns en del lokala intressenter, härnösandsborgare, lagmän, länsmän, präster och prästsöner. Det enda glasbruket i Ångermanland var Sandö (Bjärtrå) i  Ådalen som var verksamt 1750-1928.

 Under 1850-talet blev det konkurrens med sågverken om det trävirke som behövdes för kolning. Den totala näringsfriheten och de nya färskningsmetoderna betydde nedläggning av de mindre bruken och koncentration till större anläggningar. I Ångermanland blev nedläggning av bruken total.

 Anläggandet av kronans sågkvarnar i Skortsjö (i Mo) och Lästa (Ytterlännäs) har betraktats som startskottet för utnyttjande av träresurserna i Ångermanland. Bondsågar torde ha tillkommit tidigt vi de många små vattendrag som genomkorsar landskapet. Med stockfångstprivilegier på kronans mark 1739 blev det dock ett verkligt uppsving när ett antal finbladiga sågar anlades, den första i Kramfors 1744. Norra Ångermanland kallades i slutet av 1700-talet för ""Sågkvarnarnas land". Från 1800-talet började kapital utifråb söka sig till Ångermanland vilket blev början på industrialiseringen av landskapet.

 Omkring 1900 fanns ett 20-tal stora och medelstora sågverk med egna skogar som sträckte sig in i Lappland. Sågverks- och massaindustrin präglade Ådalen med Kramfors som huvudort.

2019-05-12 07:17.


Kommentarer till blogginlägget