Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige Ångermanland del 4

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - Ångermanland del 4 av 10

 I Hälsingelagens beskrivning av konungens väg ca 1330 nämns två Uppsala ödgods (tidig form av kungsgård) i Ångermanland, en vid Norrstigen i Säbrå, det andra kallat ”Kutuby” är troligen den nuvarande kungsgården i Bjärtrå. Dessa var landets nordligaste medeltida kungsgårdar. Under vasatiden låg Ångermanlands enda kungsgård i Bjärtrå.

 Under medeltiden låg landskapet under övergången mellan två transportzoner. I den södra delen av den sydliga zonen var landtransporter vintertid särskilt betydelsefulla, i den nordliga delen av den sydliga zonen förekom nästan enbart sommartida sjötrafik. I norra Ångermanland var båda transportsätten vanliga. Där fanns också tidigt ett betydande inslag av landsköpmän och senare sörkörare.

 Från slutet av 1500-talet och några årtionden framåt blev vissa skogsområden bebyggda av finska svedjebrukare.Konflikter upptod tidigt men i huvudsak en nisch som föga utnyttjades av den fasta, svensktalande befolkningen vid kusten och i Ådalen. I viss mån blev det konkurrens om jakt och fiske med de nordligaste svenskbyggderna i lappmarken. I stor utsträckning deltog dessa finnar och dess ättlingar i kolonisationen av Åsele (från början Anundsjö) lappmark.

 Under 1600-talet minskade befolkningen i landskapet till följd av de krig som stormaktstidens Sverige förde ute i Europa. I likhet med övriga landskap i Norrland hämmades utvecklingen av utskrivningar och skatter knutna till rustningar.

 Mer direkta känningar av ofred kom Ångermanland till del under det stora nordiska krigets sista år 1721 då Härnösand och ett stort antal byar och gårdar brändes och plundrades strax före fredsslutet samma år. Också orter Nolaskogs drabbades. Senaste gången det utkämpades väpnade strider mot främmande makt i regelrätta slag med officiella trupper på svensk mark var 1809 under finsk-ryska kriget. Då var  Härnösand var centrum för norra armén. Under en kortare tid flerdubblades stadens befolkning som då bestod av ca 1700 invånare.

 Under lång tid var Härnösand landskapets viktigaste ort. Dess betydelse har nästan uteslutande sin bakgrund i handel och sjöfart. Första gången platsen i Härnösundet nämns som hamn (portus) är 1374. Under 1400-talet förekommer den som "olaga hamn" flera gånger. Staden dominerades mest av förvaltning, utbildnig, handel, bankväsen och skeppsbyggeri. Under 1910-talet var stadens största industri en tobaksfabrik med 320 anställda.

2019-05-11 06:39.


Kommentarer till blogginlägget