Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - Ångermanland del 2 av 10

Nej, namnet Ångermanland kommer sig inte av att de som bosatte sig här ångrade sig (i Gästrikland gästade de varandra, i Hälsingland hälsade de på varandra som det heter i den gamla skrönan om hur landskapen fick sina namn). Namnet (gammalsvenska Angermannaland) kommer sig av gammalsvenskans anger, 'fjord, havsvik' och avsåg ursprungligen endast Ångermanälvens nedersta del.

 Att området varit bebott länge visar de många ättehögar från den yngre järnåldern (500 f Kr - 1100 e. Kr.) som går ända upp till Resele socken, inemot 100 kilometer från havsbandet. Nära 20 kilometer längre upp efter älven, i Näsåker, finns en större samling av hällristningar. Utefter älven ligger även Sveriges nordligaste funna fornborg, Rogstaklippen.

 Ångermanland var länge den nordligaste delen av landet när Sverige formades till ett rike. Bebyggelsen följde Ångermanälven, Nätraån, Moälven, Anundsjöåarna, Gideälven, Husån och andra vattendrag uppåt, medeltidskyrkorna och kyrkoruinerna i detta område samt enskilda dokument skvallrar om detta.

 Första gången landskapet förekommer skriftligt (Angaria) är i slutet av 1100-talet i den latinska källskriften Historia Norvegiæ. Det anges vara ett av de land som gränsade mot Norge. Där nämns också den senare sägensomspunna Gunilla Snälla i Sollefteå. Mot det samiska landet i norr var gränsen oklar. Det tidigaste omnämnandet i Sverige är 1257.

 I sexårsgärden från 1314, det äldsta dokument som tar upp alla socknar inom området, återfinns under Medelpad den senare ångermanländska socknen Häggdånger medan de senare västerbottniska socknarna Umeå och Bygdeå ligger under rubriken Angermannia. Av Formuleringar i Hälsingelagen att döma hörde dock Umeå och Bygdeå aldrig helt och fullt till Ångermanland.

 Ångermanland omfattades under tidig medeltid av Hälsingelagen, ingick från senast 1401 i Upplands lagsaga och från 1611 i Norrlands lagsaga när den bildades. 1718–1719 ingick området i Ångermanlands läns lagsaga, för att från 1720 ingå i Ångermanlands och Västerbottens lagsaga tills denna avskaffaades 1849. Först 1671 inrättades häradsrätter i området som då delades in i tingslag och domsagor.

 Omkring 1400 fanns Sveriges nordligaste fogdeborg i Styresholm i Ådalen. Annars lydde Ångermanland under senmedeltiden vanligen under fogden för Hälsingland.

År 1585 fick Ångermanland sin första stad, Härnösand även om Härnön långt tidigare varit en central och viktig plats för handel och kommunikation.  

En liten del av Hässjö och Ljustorps socknar, annars i Medelpad, tillhör landskapet. Delar av Ramsele socken och Fjällsjö socken överfördes i slutet av 1800-talet till Ströms socken och Borgvattnets socken och Jämtlands län. Tåsjö socken, Bodums socken och Fjällsjö socknar i landskapet tillhör sedan 1974 Jämtlands län (Strömsunds kommun). Sedan 1810 hör Nordmalings och Bjurholms socknar till Västerbottens län.

2019-05-09 06:48.


Kommentarer till blogginlägget


Intressant läsning! Tack! (saknar dina "föreläsningar" i Mia)
2019-05-09