Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 189 del 2 av 3

Så kommer avtagsvägen till Grenåskilen och Länglingen. 1762 nämns de första nybyggarna i Länglingen.  I drygt 200 år bodde det människor där. Glansperioden inföll under mellankrigstiden. Då fanns bland annat skola, affär, kvarn, såg, post och barnkoloni. Byn är sedan 2016 åter befolkad. Den ligger på den östra stranden av Länglingssjön. Sjön tillhör Ångermanälvens vattensystem och rinner via några mindre sjöar, som Fyringen, ut i Ströms vattudal. Stenåldersfynd av bland annat pilspetsar i sjöns södra ände, nära Strömnäs, bekräftar att människor vistats i området och använt vattenvägarna sedan tusentals år tillbaka.

 Den mycket backiga och kurviga vägen byggdes som beredskapsarbete de första åren på 1930-talet. Runt byn, som är omgiven av skogar och myrmarker, finns en stor mängd olika orkidéer med bland annat stora bestånd av guckusko. Mellan Länglingen och grannbyn Grenåskilen ligger ett Natura 2000-område med stora rikkärrsområden. Här återfinns, förutom guckusko, käppkrokmossa och kalkkärrsgrynsnäcka, vilka är skyddade arter enligt EU:s art- och habitatdirektiv, även orkidéer som grönkulla, tvåblad, ängsnycklar, sumpnycklar, skogsnycklar och brudsporre.

Ulriksfors ligger på östra sidan av sjön Russfjärden i Ströms Vattudal, 4 km öster om Strömsund i norra Jämtland, med station längs Inlandsbanan. Ursprungligen var byn  utmarker till den betydligt äldre orten Risselås med anor från medeltiden.

Under 1880-talet blev Ulriksfors en bruksort med sågverk och kvarn.

 Det officiella namnet fick orten vid invigningen av järnvägsstationen år 1912. Den dåvarande bruksägaren Ulrik Holm och de näraliggande forsarna vid Ströms Vattudals utlopp i Faxälven fick ge namn till byn.  Mest betydande var pappersmassafabriken som startade sin verksamhet 1916. Efter massafabrikens nedläggning 1947 startades i lokalerna ett väveri, som lades ner 1955. Före 1950-talet och vattenregleringen var byn känd för laxfisket.

 Åren 1957–1979 fanns på det tidigare fabriksområdet kriminalvårdsanstalten Ulriksfors. På anstalten placerades fångar som mestadels begått lindrigare brott, eller skulle avtjäna den sista delen av längre straff. Den gamla kvarnen från 1880-talet byggdes i slutet av 1960-talet om till ett av Kriminalvårdsverkets första besökshotell, där den intagne kunde bo med fru eller flickvän under besöket. Detta uppmärksammades då stort i media, och huset kom i folkmun att kallas "Tjyvnypet". Initiativtagare till besökshotellet var anstaltsläkaren och provinsialläkaren Bertil Wikström, som även var en av grundarna av KRUM (Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering).

Skogen öppnar sig längs E 45:an och Hallviken breder ut sig som ett smycket i det jämtländska landskapet. Också Inlandsbanan passerar byn. Området har varit bebott mycket länge. Ett flertal stenåldersföremål har hittats i området och byn finns omnämnd så tidigt som 1200-1300-talet med tionde till kyrkan. Innan 1770 då det byggdes en väg till byn kunde den bara nås via stigar och ridvägar. Samma år byggdes också det tidigast kända gästgiveriet i Hallviken av Israel Mattsson Bränna.

 1859 togs beslut om att en skola skulle byggas i byn, men den skulle inte bli byggd förrän 1880. Tio år senare, 1890, kom de första telefonerna till bygden. 1907-1912 byggdes delen av Inlandsbanan mellan Östersund och Ulriksfors, och då fick byn sitt nuvarande namn av stationsnamnet, innan dess hette den Hallen. Under krigsåren 1940-1943 byggdes ett krigsflygfält vid byn, som mest arbetade 850 personer med detta. När byn var som störst 1941 fanns där 3 butiker, 2 kaféer, 1 bageri, 1 sågverk, 2 biografer, taxi, lastbilsåkeri, järnvägsstation samt post- och telestation. 1968 påbörjades försök med reguljärflyg mellan Bromma och Hallvikens flygfält.

2019-04-17 19:53.


Kommentarer till blogginlägget