Caroline Hammaräng

Min "periodiserade" träning anno 2018

Med "periodisering" avser jag alla dessa perioder.

Som traditionen bjuder redovisar jag träningstimmar per månad:

Toppen i juli förklaras av att jag jobbade mycket i receptionen då; det renderade cirka 50 minuter cykling per dag.

Fördelningen av träningsformer (De adderar upp till 102 %, antar att det har med avrundning av göra.):

Trots allt. När det (läs jag) funkar verkar det som att upplägget att rulla på ett antal olika veckor är det bästa. För mig. Just nu. Med undantag att den sista veckan i cykeln får heta "Klassvecka" istället för "vilovecka". En vecka med totalvila innebär för stor risk att jag så att säga trillar dit.

Något träningsmål för 2019 har jag inte satt upp. Körba'kör typ....

2019-01-29 17:05.


Kommentarer till blogginlägget