En FunBeat-användare

Du är inte inloggad på FunBeat.

För att titta på den här personens träningsdagbok och profil så måste du logga in på FunBeat.

Start på 18/19 - mål oktober

Status - varit förkyld mer eller mindre hela tiden sedan mitten av augusti till slutet av september. Försökte mig på ett spinningpass lugnt i september men då blev jag förkyld igen. Vikten är där den varit 101.

Mll 1 - Gå ner i vikt - kör mindre kolhydrater utanför träning. -3kg till 98,

Mål 2 - börja (gå/) springa ofta med god teknik, 3-4/v till att börja med. Provar att springa bra direkt istället för att lufsa fram i makligt och för min kondis o vikt lämpligt lågt tempo. Intressant hur detta går.

Mål 3 - blir starkare, kör 2-3 pass/v av olika slag - funktionellt hemma eller cirkelfys. Bör underlätta viktnedgång/fettprocent också, 

Övrigt några cykelpass m Maria men inte fokus just nu. Ingen simning.

2018-10-02 22:41.


Kommentarer till blogginlägget


Kämpa på om jag får tycka något, så lite för mycket fokus på viktnedgång. Låt den komma lite mer av sig själv. Hitta glädje i träning och en tävling att sikta mot är alltid motivationshöjande. Viktnedgång är väldigt komplext. Runners skrev en bra artikel i juli nr om det. Väldigt intressant. Det var om andra "hinder" också.
2018-10-04Tack för kommentaren och omsorgen, speciellt när vikt kommer på tal! Har inte läst RW artikeln men äger boken Racing Weight av Matt Fitzgerald. Han rekommenderar perioder där man lägger mer fokus på viktnedgång – fra när man inte har något lopp i sikte, eftersom man inte kan gå ner i vikt och träna optimalt samtidigt. Har ca 15kg ner till ett BMI som inte är övervikt och jag är ju vare sig kroppsbyggare eller hockeyspelare. Att ta bort lite av detta skulle vara positivt för resultat och hälsa på lång sikt. Min erfarenhet är tyvärr att jag inte går ner ”naturligt” även när jag tränar mycket. Finns mycket mer att säga men är ganska säker på att jag kommer att fortsätta njuta väldigt mycket av att träna och äta gott men mer lagom :-) .
2018-10-05Ett svårt ämne många vill göra enkelt. Lycka till
2018-10-05Köpa original ochfalska körkort, pass,ID-kort, visum, födelseattest, Skola #Diplom,. (((((((((fernando22clinton@gmail.com)))))
WhatsApp....................+237,7993,4495
Skype……………….. alldocuments

Ansökomriktiga register pass, visum, körkort, ID-kort, äktenskapcertifikat, diplom etc. förattsälja. Pass, medborgarskap, ID-kort, körkort, diplom, examina, intyg service. Turist- ochaffärsvisumtjänstertillgängligaförpersonerialla 50 staterochallanationaliteteröverhelavärlden. Viärunikatillverkareavautentiskahögkvalitativa pass, Real Äkta Data Base registreradeochoregistrerade Pass ochandramedborgarskapdokument. Vikangarantera dig en nyidentitet med utgångspunktfrån en rennyäktafödelseattest, ID-kort, körkort, pass, social trygghetkort med SSN, kredit-filer, ochkreditkort, diplomskola, skol grader påettheltnyttnamnutfärdatsochregistrerasidatabassystemetregeringen. Vianvänderhögkvalitativutrustningoch material förattproduceraäktaochförfalskadedokument. Allahemligafunktioneriverkliga pass noggrantduplicerasförvåraregistreradeochoregistreradehandlingar. Viärunikaproducentkvalitetsfalskaochverkligadokument. Vi erbjuderendastursprungligahögkvalitetregistreradeochoregistrerade pass, Bilister licenser, ID-kort, stämplar, Visa, skoladiplomochandraprodukterförettantalländersom: USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finland, Frankrike, Tyskland, Israel, Mexiko, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Storbritannien, etc.

KONTAKTA vårasupportrar

Kontaktaosspå>>>>>>>>>>>>>>>>>>fernando22clinton@gmail.com

Skype……………….. alldocuments

WhatsApp....................+23779934495
Beställanågon UNIVERSAL DOKUMENT DIN behov

• PASS
• ID-kort
• Social trygghetkort
• körkort
• KanadaKort
• USA Kort
• Studentkort
• International Kort
• PrivataKort
• AntagandeCertifikat
• DopCertifikat
• FöddCertifikat
• Death Certifikat
• SkilsmässaCertifikat
• ÄktenskapCertifikat
• AnpassadCertifikat
• High School Diplom
• G.E.D. Utbildnings-
• Home School Diplom

• College Degrees
• universitetsexamina
• Handel SkicklighetCertifikat
• Validera SSN Antal
• USA grönakort
• Förfalskade dollar / euro
• Spy produkter
• Röstväxlare
• avlyssningsutrustning
• Osynligtbläck
• DMV Record Förfrågan
• Bakgrundskontroll
• UndersökaNågon


KONTAKTA vårasupportrar

Kontaktaosspå>>>>>>>>>>>>>>>>>>fernando22clinton@gmail.com

Skype……………….. alldocuments

WhatsApp....................+23779934495

Registreradeochoregistrerade pass iallaländer. Visum, biometriska pass, grader, körkort, id-kort. Utbildningsbevis M GCSE, A-nivåer, High School Diploma Certifikat, GMAT, MCAT och LSAT typintyg, Novelty födelse, vigselbevisochdödsattester Novelty Pass ochnyidentitetpaket, replikeras Real Grader / Diplomfrån de flestaeftergymnasialainstitutionerfrån runt omivärlden (vi haröver 3000 mallarpåfil) allaärutformadeföratt se 100% identisk med originalet. Custom Printing (om vi interedanharmallenpåfil - baramailaoss en kopiaoch vi kangöranågraändringar / ändringarenligtdinariktningar) .second, medborgarskap, identitet, identifiering, dokument, diplomatisk, nationalitet, hur man, var du kan, få, få, köp, göra, byggaett pass, id Brittiskt, Honduras, Storbritannien, USA, ossKanada, kanadensiska, utländskt, visum, Schweiz, kort, ids, dokument

Köpariktiga DOKUMENT

vårakontakterinkluderar ex privatdetektiver, konsulat, högtuppsattaregeringspersonalensocherfarnaerfarnaexperter, vi harfastaförbindelser med högre personal s påallaområdenavverkligaregisterhandlingaroch pass förändringidessaländersomärkopplade till passbyrånivartochettavdessaländeroch med hjälpavsinaförbindelser, allavårakunderkrävernågonmedborgarskapdokumenteller pass frånallaländer 100% säkersamtgaranterasattfåmyckethögkvalitetverkligaäktaregistreradedokumentsomaldrigkanidentifierassomfalska !! Inteens en kompetensanpassadtjänstemanellermaskinnågonsinkandikteradokumentsomfalska, eftersomdokumentetärinteskiljer sig från Real regeringenutfärdade! AllavåraverkligaäktadatabasRegistrerademedborgarskapsdokumenthardinapersonuppgifterregistrerasidatabassystemoch 100% maskinläsbara. Känn dig friattfåytterligare information omvåratjänster. Hoppasatthittaettsättattsamarbeta med er. Om någonavdessaprodukterintresserar dig, är du välkommenattkontaktaoss. Vikommerattge dig vårtbästapris vid mottagandetav din detaljeradeförfrågan.
2018-11-10Jag tycker att dina mål är väldigt högt satta. Du ska förstås göra som du själv känner, men vore en flerstegsraket något kanske? Dvs börja med t ex två gånger i veckan funktionellt en tid och sedan lägga på lite löpning. Jag tror att det är kan slita ner mer än bygga upp om man kör på för hårt på en gång. Inte minst kanske du blir sjuk om kroppen inte hinner återhämta sig mellan passen. Jag håller helt med dig att det inte hjälper att träna för att gå ner i vikt. För mig blir det oftast tvärtom. Jag blir hungrigare och kanske tycker att jag är värd mer när jag tränat, vad vet jag. Och att gå ner i vikt utan att man känner sig lite hungrig under tiden är nog en utopi. Det som hjälper för mig är fasta regler för vad jag äter till vardags, men att det under fredag lördag inte finns några begränsningar. De fasta reglerna hjälper att inte börja ge efter för ett begynnande sötsug, t ex. Men det blir inte för tråkigt som om man aldrig fick äta chips eller choklad mer i sitt liv. Lycka till!
2018-11-19