Caroline Hammaräng

Jag måste lära mig att diskutera

Diskussion är för mig detsamma som angrepp (på mig). Jag blir antingen totalt undfallande eller går i så starkt försvar att jag upplevs som rentutav otrevlig. För mig kan man inte ha en diskussion utan att vara osams. Och efteråt vill jag inget annat än att åka hem och stjälpa i mig alla mina Lamotrigin.

2017-08-11 13:24.


Kommentarer till blogginlägget