Roland Lycksell

Blodanalys

Gick ju inte så bra som jag hoppats på HIM Jönköping och har varit drabbad av flera småskador. Gjorde därför en blodanalys Coltingtest på Werlabs. JAG ÄR FRISK!

"Ditt blodvärde (Hemoglobin-värde), dina blodfetter och ditt blodsocker ligger bra. Nivåerna av Kortisol varierar under dygnet men ditt värde ligger sannolikt normalt. Ditt testosteronvärde ligger inom för åldern normalt referensintervall. Alla dina analysresultat ligger inom normalt referensintervall och inget avvikande ses i dina provsvar. Värden som kan vara särskilt bra att följa över tid är Hemoglobin-värdet, ApoB/ApoA1-kvoten samt HbA1c-värdet."

B-Erytrocyter 4,7 x10(12)/L 4,2-5,7

B-EVF 0,44 0,39-0,50 B-HbA1c (IFCC) 38 mmol/mol 31-46

B-Hemoglobin 147 g/L 134-170

B-Leukocyter 4,8 x10(9)/L 3,5-8,8

B-Trombocyter 244 x10(9)/L 145-348

Erc(B)-MCH 32 pg 27-33

Erc(B)-MCV 93 fL 82-98

fP-LDL-kolesterol 3,6 mmol/L 2,0-5,3

fP-Triglycerid 0,50 mmol/L 0,45-2,6

fS-C-peptid 0,48 nmol/L 0,25-1,0

P-ALAT 0,23 mikrokat/L <1,1

P-Apo B/Apo A1(kvot) 0,6 <1

P-Apolipoprotein A1 1,74 g/L 1,10-1,80

P-Apolipoprotein B 1,05 g/L 0,50-1,70'

P-ASAT 0,38 mikrokat/L <0,76

P-Calcium 2,35 mmol/L 2,15-2,50

P-CRP <1 mg/L <3

P-Glukos 5,5 mmol/L 4,0-6,0

P-HDL-kolesterol 2,1 mmol/L 0,8-2,1

P-Homocystein 13 mikromol/L 5,0-15

P-Järn 27 mikromol/L 9-34

P-Kalium 4,0 mmol/L 3,5-4,6

P-Kolesterol 5,8 mmol/L 3,9-7,8

P-Kreatinin 87 mikromol/L <100

P-Magnesium 0,84 mmol/L 0,70-0,95

P-Natrium 138 mmol/L 137-145

P-PSA 0,28 mikrog/L <3,0

Pt-eGFR(Krea)relativ 78 mL/min/1.7 >60

S-25-OH Vitamin D 123 nmol/L 50-250

S-Ferritin (ModE) 302 mikrog/L 30-350

S-IGF-I 132 mikrog/L 56-201

S-Kobalamin (ModE) 470 pmol/L 150-650

S-Kortisol 530 nmol/L

S-T4, fritt (ModE) 16 pmol/L 12-22

S-Testosteron 11 nmol/L 6,7-26

S-TSH (ModE) 1,5 mE/L 0,3-4,2

2017-08-08 10:11.


Kommentarer till blogginlägget