Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 181

 Jag lämnar den klassiska orten Åsarna, känd för skidintresserade. Väg 316 till Klövsjö har en ändpunkt här. En järnvägsstation längs Inlandsbanan finns här. Olsta är själva byn och centrum, sedan finns Västeråsen och Österåsen där tingsstället för Bergs tingslag låg. 

 Några kilometer norr om tätorten ligger Åsarne gamla kyrka, byggd 1875-1878 i nord-sydlig riktning av byggmästare Jöns Berglund från Österåsen. som då ersatte ett träkapell från åren 1758-1764 av snickaren Anders Kielsson. 

 Den nya kyrkan, uppförd 1966 fast predikstolen som ursprungligen gjordes för Bergs kyrka 1759 av Jonas Granberg kommer från den gamla kyrkan, ligger centralt i en skogskyrkogård anlagd 1947.

 Bybornas eget smeknamn på orten är ”Guldbyn”. Det syftar på de guldmedaljer som ortens längdskidåkare – Torgny Mogren, Anna Olsson, Jan Ottosson och Thomas Wassberg representerande Åsarnas IK – vunnit. Men även själen ska ha sitt så nämnas kan riksspelmannen Alfred Rönnqvist och textilkonstnärinnan Eira Ullberg.

 Nästa anhalt är Svenstavik. Detta är en ort som grundades i och med att Inlandsbanan drogs genom trakten.1917 – första världskrigets näst sista år – var sträckan Svenstavik – Brunflo klar och fredsåret 1918 Svenstavik-Åsarna. Samhället byggdes runt Svenstaån som innan hette Bergviksån. 

 Området där samhället byggdes upp utgjordes till största delen av jordbruksmark för byarna Bergsviken, Lillhallen och väster om ån Galhammar. Gårdarna låg då högre upp i den flacka dalgången. Enligt fastighetsneteckningen ligger alla hus i Svenstavik i någon av dessa tre byar. Ungefär två kilometer söder om centrum längs länsväg 231 ligger bondgården Svensta gård som fick ge namn åt viken där samhället byggdes. 

 Innan järnvägen och det förbättrade vägnätet var byn Hoverberg (Berg) centralorten men efter Svenstaviks tillkomst flyttades allt mer av samhällsservicen dit. Här finns en gymnasieskola, Fjällgymnasiet med inriktning på längdskidåkning och alpint. Här finns också Sveriges modernaste gokartbana.

 Så kommer jag till Hackås. Byn ligger mellan sjöarna Storsjön och Näkten. På den tid pilgrimer vandrade mellan Selånger och Nidaros (Trondheim) låg den strategiskt till då överfarten över Storsjön gick här. Hackås kyrka kan vara den äldsta bevarade i Norrland. Sedan medeltiden har den varit sockenkyrka för Hackås församling.

 Den uppfördes på 1100-talet, kanske tidigare. Det är den enda kyrkan i Jämtland som har en halvrund absid. Sakristian med korabsid kan härledas till tusentalet. Större delen av långhuset är också av äldre datum. Långhuset förlängdes åt väster 1770-1771 då kyrkan fick sin nuvarande plattform. Vid utgrävningar 1972 fann man rester av ett äldre kyrktorn.

 Absiden är dekorerad med kalkmålningar från 1200-talet. Motiven är hämtade från legenden om Sankta Margareta. Hon föddes 289 som dotter till en hednisk präst i Antiochia i Pisidien och dog som martyr 304.

 När hon blev kristen kastade fadern ut henne från hemmet. Hon blev herdinna. Prefekten Olybrius blev helt uppslukad av hennes skönhet. Hon avvisade honom så han drog henne inför domstol för att hon var kristen. Hon blev dömd, satt i fängelse och torterad.

  Djävlen kom som en drake till henne i fängelset och åt upp henne. Hon hade dock ett kors i sin hand som störde honom så att han spydde upp henne igen. Först dömdes hon att brännas på bål och sedan dränkas men bägge gångerna räddades hon mirakulöst. Då halshögg man henne.

  Hon räknas som en av de fyra Virgines capitales (huvudjungfruarna), jungfrumartyrerna Barbara, Dorotea, Katarina av Alexandria och Margareta, och som en av de fjorton nödhjälparna. De senare var de fjorton helgon som i synnerhet under medeltiden blev åkallade som hjälp mot olika sjukdomar och olyckor. 

 I konsten framställs de ofta tillsammans även om de länge vördades var och en för sig. På 1300-talet sattes de i Rehnlandet ihop till en grupp. Deras gemensamma festdag är den 8 augusti. Stommen till de fjorton är de tre jungfruarna Sankta Margareta, Sankta Barbara och Sankta Katarina av Alexandria.

 Sankta Margareta är skyddspatron för barnafödande och ett av de helgon vars röster Jeanne d’Arc hörde. Margaretas helgondag firas den 20 juli i de romersk-katolska och anglikanska kyrkorna och den 17 juli i östortodoxa kyrkan. I England finns ca 250 kyrkor som är helgade åt Sankta Margareta. 

 1601 smyckades väggarna med målningar av bygdemålarna Olaus Erici och Jonas Erici.  Intill kyrkan finns en Trefaldighetskälla som förutom av sockenborna användes av de pilgrimer som passerade på väg till eller från Nidaros. I närheten ligger Sanne gravfält med högar och flata gravar från järnåldern. Källan kan ha varit en förhistorisk kultkälla.

 Vid Garveriholmen i Billstaån hålls den årliga tävlingen Årets Näck den andra torsdagen i Juli där de tävlande ska med eller utan instrument gestalta Näcken. Juryn bedömer musikalisk gestaltning, utstrålning och trovärdighet. Sedan 2013 kan även kvinnor delta. Det är en del av Hackåsdagarna.

2017-05-16 06:17.


Kommentarer till blogginlägget