Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 177

 Älvros. Byn finns omnämnd i skrift 1270 men runt om i trakten finns fynd från stenålder och många blästerugnar från tidig järnframställning. Namnet kommer av ”Älvmynningen” och avser Norrälvens utflöde i Ljusnan. Jordbruk och boskapsskötsel var länge de näringar som dominerade. Skogsbruket övertog denna roll i slutet av 1800-talet. Här finns Missionsförbundets anläggning Härjedalsgården.  Älvrosgården har flyttats från Älvros till Skansen.

 1644 under kriget 1643-45  mellan Sverige och Danmark –Norge anlade norrmännen en skans i Rismyr. Den skulle bevaka den svenska skansen i Kårböle. Vid freden i Brömsebro 1645 när Härjedalen hamnade under svensk överhöghet överlämnade norrmännen Rismyrskans nycklar till svenskarna som ett tecken på landskapets överlämnande. I samband med Skånska kriget användes skansen 1677 och underhölls några år men fick efter krigets slut förfalla.

 Under 1700-talet anlades hamrar i Älvros och Remmen där myrjärn förädlades för försäljning till bl a Ljusnedals bruk. Linklapp och Linskäkt tillkom under 1800 talet och senare byggdes kvarn och ångsåg i Målgaån som senare även fick en kraftstation.

 I början av 1920 talet drogs Inlandsbanan genom trakten. Den förlades till obebyggda områden. Den bro över Ljusnan som byggdes 1937 ersatte färjor vid kyrkbyn och Kolsätter.

 Den gamla kyrkan från 1500-talet flyttades 1638 till sin nuvarande plats då den också förlängdes. 1739 byggdes den om till en korskyrka och mitten partiet fick ett trävalv som efterliknar medeltida stjärnvalv. Från det medeltida kapellet finns åtta pannåer från tiden 1450-1525 och i kyrkan ett altarskåp från 1678.

 När den nya kyrkan stod klar 1868 lämnades den gamla att förfalla. 1929-1932 renoverades den och fugerade under en period som församlingskyrka. Båda kyrkorna har som föregångare haft ett träkapell från 1200-talet som främst varit avsett för pilgrimer.

2017-03-28 19:53.


Kommentarer till blogginlägget