Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 175-176

  Där E 45:an passerar  ån Sålnen, en å som från utloppet i Bottentjärnen har 239 km att tillryggalägga innan den rinner ut i havet, finns en avtagsväg till Ytterberg. På berget finns en by med samma namn. Odlingen så långt norrut är möjlig för att kylan rinner ner i dalen till Sveg. Byn betecknas som en lidby  då den täcker alla sidor av berget och inte bara sydsluttningen som närliggande byar.

 Byn har anor från 1500-talet. Många byggnader finns bevarade av den tidigaste bebyggelsen. De bevarade väggmålningarna i gården i Högen är en kulturskatt av riksintresse. 

 Det finns en lokal sägen om ”skrattabborre” i en speciell tjärn som klättrade upp i träden och skrattade åt fiskaren. Det kan röra sig om en amfibisk ödla som utstötte ljuden när den fyllde lungorna.

I Älvros stannar jag för den här gången. På Skansen finns en gård från denna by uppsatt, Älvrosgården, som visar hur livet på 1800-talet kunde te sig på en nordsvensk gård.

 Namnet Älvros kommer från slutet av 1200-talet och betyder ”älvmynning”. Här rinner Norrälven ut i Ljusnan men bygden har varit bebodd längre än så. Här finns en järnåldersgrav, fångstgropar, järnslagg och mer än 60 blästerugnar från medeltiden.

Byn har två kyrkor, den äldre kan härstamma från 1500-talet. Den flyttades till sin nuvarande plats år 1638 och utökades med dubbla längden. Mellan åren 1739-1740 byggdes den om till en korskyrka.

Inredningen är till mesta del från 1700-talet medan vissa detaljer, bl a några målningar, är daterade till sen medeltid. Ett altarskåp i trä härrör från 1600-talet.

 1883 färdigställdes den nya kyrkan efter ritningar av

stockholmsarkitekten Ernst Jacobsson i nationalromantisk trärkitektur.

 Älvros telestation var den sista i landet som uppgraderas när AXE-systemet infördes och telefoninätet digitaliserades nationellt.

 Roland Cedermark, Jonny Tudor och Cecilia Bruce kommer härifrån.

2017-03-11 14:15.


Kommentarer till blogginlägget