Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 155-169

 Vid Tandsjöns stränder ligger Tandsjöborg. Här fanns sågverk och tjärfabrik, tre affärer, café med bageri, kiosk och livliga aktiviteter kring järnvägsstationen. Skolan lades ner 1990 och samma år slog den sista affären igen. I dag finns en camping och Tandsjöborgs kappell uppfört 1969. Norr om byn ligger Börningsbergets skogsmuseum.

Vid den södra änden av Fågelsjön passerar jag logiskt nog Sjöändan. Vid den norra ligger Fågelsjö med sin gammelgård och vid avtagsvägen dit kan man åt andra hållet fara till Hamra nationalpark.  

  Under den senare hälften av 1600-talet kom finnar från Orsa och Mora finnmark till Fågelsjön.  Det kan ha varit Sigfrid Markusson Tossavainen från Tandsjö som kom hit ca 1670. På svärdsidan härstammar han från byn Lievestuori i Savolax, Finlad. Gustaf II Adolf utfärdade ett fribrev till honom som gav honom rätt att slå sig ner där det fanns plats.

 I dag är byn Fågelsjö mest känd Gammelgården Bortom Åa. Den är bygd i början av 1800-talet. Inventarierna från 1700-talet är välbevarade och utgör en rätt unik samling. Hemmanet växte under 1700- och 1800-talen till ett av det rikaste i trakten. Innehavarna hade råd att bygga mangårdsbyggnaden i två våningar. 

 På den övre våningen finns en festsal av den typ som är unik för hälsingegårdar . Salen är dekorerad av Bäck Anders Hansson från Rättvik och färdigställdes 1856. 1910 ersattes den av en ny och modern byggnad medan den gamla fick stå som den var med inventarier, skor, kläder, husgeråd, verktyg, sängkläder, möbler, prydnadssaker och allt som hörde ett 1800-tals hem till.

 Gården klassades som världsarv 2012 och fungerar numera som hembygds- och kursgård. Under sommarhalvår ges guidade turer, café och hantverksbutik. I början av förra seklet var byn livaktig med sågverk, möbelfabrik, skola, affär och postkontor. När järnvägen kom i slutet av 1920- talet stärktes byn. I dag har byn drygt 20 invånare.

 I byn finns också ett kapell som uppfördes mellan åren 1862-1869. Fram till dess hölls kyrkliga förrättningar i tillfälliga lokaler i byn. Ursprungligen bestod kapellet av två rum, det ena användes som gudstjänstlokal och det andra som skola. 1931 genomgick lokalen en genomgripande restaurering som gav den dess nuvarande form.

 Altarprydnaden är en väv skapad av Märta Måås-Fjetterström, en berömd svensk textilkonstnär som är väl värd ett eget kapitel. Väven föreställer ”Liljorna på marken” (Matt 6:28) och omges av klassicerande pilastrar. Redan 1832 invigdes kyrkogården. 1953, 84 år efter att kapellet var färdigbyggt, invigdes klockstapeln. Den finansierades av kyrkans syförening.

 I Hamra nationalpark finns en 400-år gammal barrurskog. Här finns skägglav och 450 olika arter av skalbaggar. Parken är en del av Orsa finnamark och omfattar numera även naturreservaten Långsvedjan, Svartågrenen och Svartåvallen.

2017-02-15 12:29.


Kommentarer till blogginlägget


Den byn och Gammelgården vill jag besöka!
2017-02-15