Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 154

 Strax norr om Noppikoski – ett ortnamn som påminner om att jag nu bfinner mig i finnmarken – de områden kronan önskade kolonisera genom skattebefrielse och annan uppmuntran som fick invånarna i den östra riksdelen bryta upp till de obebodda skogarna där de nyttjade svedjebruk för att röja mark - tackar jag Dalarna för gästfriheten och går vid övergången av Oreälven också över landskapsgränsen till Hälsingland och Ljusdals kommun.

 Före unionstiden var Hälsingland den norrländska kustbygden norr om Ödmården, ett skogsområde mellan Gästrikland och Hälsingland. Under medeltiden lydde området under Hälsingelagen som finns bevarad från 1320 och skulle betala ledungsskatt till den svenska kronan. Ett exemplar av Hälsingelagen förvarades i Selånger i nuvarande Medelpad. Området sträckte sig genom det som skulle bli Norrland så långt det var bebott av svenskar.  Hälsingland bedömdes av kronan sträcka sig till Ule älv och Ule träsk i Finland.

 Den tidigaste omnämningen av hälsingar kan vara på 900-talet i den engelska dikten Widsith som berättar om ett folk, kallat Haelsings och som styrdes av en i övrigt okänd sagokung vid namn Wada. Hälsingland nämns första gången i slutet av 1000-talet när Adam av Bremen i samband med ledungen och skrovs då som Halsingland.

 Efterleden –inge har tolkats att det har med inbyggare att göra. ”Hals” har däremot diskuterats. Det har inget med kroppsdelen att göra utan snarare med antingen en trång del av vatten (Helsingborg/Helsingör) eller ett smalt landstycke. En tolkning är att tre smala havsvikar i äldre tid trängt in i landskapet men den vanligaste tolkningen är att det har med Bottniska viken att göra. Befolkningen som bodde längs dess stränder var hälsingar.

 Bottniska vikens smalaste del kallas för kvarken – strupen.

I-omljudet utvecklade halsing till helsing, jämför den historiska förleden Jamt- i Jämtland. Dagens stavning med ä infördes i början av 1900-talet då bokstaven ä blev modern. Det kan man också se i en av orterna, Jerfsö som blev Järvsö. I 60 år stavades Helsingborg Hälsingborg men i Hälsinglands fall har inte stavningen ändrats tillbaka till e.

 I sin Heimskringla (Håkan den godes saga) från 1200-talet berättar Snorre Sturlasson om Tore Hälsing. Han var sonson till Ketil Jamtli och blev anklagad för dråp. Han blev tvungen att fly österut och bosätta sig där. Många följde efter och landet som sträckte sig till kusten blev kallat Helsingjaland. Senare fick han revansch då han blev vald till kung över Jämtland med fler delar. Hälsingland är unikt i Sverige då det är det enda landskapsnamn som använts som svordom som ersättning för helvete. Detta finns belagt från 1690 talet.

 I landskapet finns lämningar från stenåldern, 2000-2200 f kr bl a i form av keramik som tyder på möten mellan svensk samlar-jägar kultur och finsk stridsyxekultur. Från bronsåldern finns flera gravrösen. Den odlande kulturen når Hälsinglands kustland runt år 400 f kr. Betesdrift och odling startades i Hög och Hälsingtuna socknar i södra Hälsinglands inland år 100 f kr och fortsatte löpande till närliggande område under järnålder. 

 I Forsa socken finns två fornborgar från järnåldern registrerade. I en geografisk triangel mellan Norrala socken (Utanför Söderhamn), Mjälleborgen (Östersund i Jämtland) samt Gene (Örnsköldsvik, Ångermanland) har man gjort många fynd som tyder på uppkomsten av ett självständigt småkungarike. På 500 talet e kr och fram till vikingatid förlorade mellannorrlands gårdar sin betydelse. På 600 talet kollapsade samhällsstrukturen i Mellannorrland, förmodligen på grund av den

järnproduktion som uppstått i Gästrikland och sydvästra Hälsingland.

 År 1060 kom Stenfinn (Staffan) till Hälsingland som missionär. Han var biskopsvigd och sändes ut från stiftet i Hamburg-Bremen. Enligt traditionen döpte han många hälsingar men jagades bort 1072 och led martyrdöden. Han begravdes i Norrala och kom att dyrkas som helgon.

I början av 1300-talet hade hälsingarna ett löst förhållande till Sverige. Sveakungens skatteuppbördsman blev ihjälslagen av hälsingar år 1317.

 1331 hade samarbetet med och skatteuppbörden till statsmakten börjat accepteras. År 1374 lydde Hälsingland ännu under sin egen landskapslag som ersattes med landslagar. Fram till Gustav Vasas tid vid makten hade statsmakten svårt att få hälsingarna att se sig som en del av Sverige och hade problem med beskattning. Därefter avtog problemen succesivt.

 Idag är prinsessan Madeleine hertiginna över Hälsingland och Gästrikland och landskapet gränsar i söder till Gästrikland, i väster Dalarna och Härjedalen, i norr till Medelpad. Den största delen tillhör Gävleborgs län förutom Ytterhogdal och Ängersjö socknar som räknas till Jämtlands län samt en liten del av Attmars socken som tillhör Medelpad i Västernorrlands län. 

 Landskapsvapnet är en bock då Hälsingland hade en omfattande getavel när de första landskapsvapnen skapades under Gustav Vasas tid vid makten. Marken är odlingsbar under den högsta kustlinjen där det finns sedimentjord, den 2-3 mil breda kustremsan, älvdalarna samt den cirkulära sänkan i Dellenområdet som bildades vid ett meteornedslag för 100 miljoner år sedan.

 Områdena ovanför högsta kustlinjen nyttjades genom fäboddrift och bodland.  Den högsta punkten är Garpkölen på 671 meter över havet. Största sjö är Dellensjöarna. Viktigaste vattendraget är Ljusnan som kommer från Härjedalen och rinner genom hela landskapet innan den mynnar ut i havet vid orten Ljusne.

 Landskapet är känt för sina pampiga bondgårdar, Hälsingeslott eller hälsingegårdar. De byggdes två eller tre våningar höga för att visa rikedom och självständighet men det var inte alltid alla plan inreddes. Den interiör som dekorerades lades det ner mycket arbete och uppfinningsrikedom.

 Linhanteringen har också varit viktig varför lin är landskapsblomma. Landskapssången är ”Såg du det landet”. Jo då. Jag bodde i Jävsö 1968-1983, gick i gymnasiet i Ljusdal 1979-1982 och passerar det på mina resor söderut, inte minst till Mora och Kortvasan och nu är jag här på min sverigeresa.

2017-02-06 12:07.


Kommentarer till blogginlägget


Mycket intressant läsning. Historia är kul!
2017-02-08Så långt du har kommit! Jag blir imponerad!

2017-03-13