Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 153

Så kommer jag till ett musikaliskt naturreservat, Koppången, tonsatt av Per-Erik Moreus, musiklärare enligt Suzukimetoden. Han undervisar mest i fiol och träblåsinstrument och spelar själv fiol, klarinett, saxofon, spilåpipa samt diverse flöjter. Han är medlem i Orsa spelmän och Benny Anderssons orkester. Han har en från medier förmodligen mer riksbekant bror, nämligen Kalle Moreus.

 Musiken skrevs ursprungligen för fiol och var ett instrumentalt stycke till dess den fick text av Py Bäckman, född 1948 på Karlbergs slott i Solna men växte upp i Iggesund, Hälsingland. Nio år gammal fick hon sjunga i ett turnerande radioprogram, blev uppringd av Lennart Hyland och fick göra tv-debut i Stora famnen 1957. En mycket fin sång som ofta sjungs i kyrkan men här ser jag ingen kyrka.

 Koppången är nämligen ett våtmarksområde i Orsa finnmark som 1998 blev ett 4391 hektar stort naturreservat. Det  karaktäriseras av vidasträckta, sluttande myrar som drar sig högt upp i bergsluttningarna i de stora skogsmarkerna. Myrarna är rätt artfattiga med ängsvädd, slåtterblomma, flockfibbla och Kung Karls spira. Myrarna ligger mellan 450-650 meter över havet.

2017-02-03 16:54.


Kommentarer till blogginlägget