Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 134

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 134

Så gör jag i likhet med Gustav Eriksson mitt intåg till Mora där så många drömmar fötts och spruckit i spåren av Gustav Vasas sägenomspunna flykt och uppror. 

 Här, där Österdalälven mynnar ut i Siljan som bildades för ca 360 miljoner år sedan under den period som kallas Devon när en meteorit på ca 4 km slog ned och skapade Europas största nedslagskrater med en omkrets på ca 52 km, fanns ursprungligen ingen by alls. Lisselby eller Mora Noret på andra sidan älven räknades som kyrkby. 

 I Mora kyrkas närhet fanns prästgården, kaplangården och klockargården. Så varför byggdes kyrkan där? Jo, det var en marknadsplats. Namnet Mora kommer från det gamla ordet ”Mor” som betyder något i stil med ”tätare skog på fuktig mark”. 

 Trakten har varit befolkad sedan förhistorisk tid. Det finns belägg för att trakten varit bebyggd vid Vendeltid (ca 550-793 e kr).  Läget vid älvmynningen har troligen spelat en viktig roll för handel och transport av varor.

 Under vikingatid (ca sent 700-tal till 1100 e kr) vittnar fynd om en rik kulturbygd som baserade sin ekonomi på myrjärnshantering, pälsjakt och fiske. 

 Det finns inte mycket nedtecknat om Moras historia före 1500-talet. Första gången Mora nämns är 1325 men Mora kyrkas äldsta delar härrör från 1200-talet. Dokument visar att Mora som de närliggande orterna Sollerön och Färnäs troligen bildades under senare delen av 1200-talet.

 Under 1830-talet anlades ett gästgiveri som sedan blev Mora hotell och 1838 fick Morastrand en ångbåtsbrygga. Under slutet av 1800-talet tillkom en rad industrier, flera sågverk, mekaniskt snickeri och gjuteri, åkdonsfabrik, tjärugnar med mera. 

 1893 blev Morastrans municipalsamhälle, 1908 köping. 1910 bestod Morastrand av 176 gårdar av vilka 20 låg i Lisselby. Då var ännu inte Mora-Noret en del av Mora.

 Här finns naturligtvis organisationen för Vasaloppet samt Zorngården och Zornmuseet då konstnären Anders Zorn är född här i Mora.

2016-12-31 12:47.


Kommentarer till blogginlägget