Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 131

Siljanfors. 

År 1738 utfärdades privilegier till Jöns Flygare och Peter Svartz för att uppföra en masugn och en stångjärnshammare med två härdar vid Siljansfors. Malmen hämtades först från Gryss järngruvor i Åls socken, sedan från Sörskog. Malmen transporterades via sjövägen till Skålnäs vid Ryssåns utflöde i Siljan.

 Järnbrukets produkter fraktades över Siljan och via Dalälven ned till Bålsta i Stora Tuna socken varifrån de fördes vidare via Västerås till Stockholm. Så småningom fördes varorna till Korsnäs vid Falun för att via järnväg till Gävle.

 Bruket utökades med en stångjärnssmedja med fen härdar, vällugn och fyra hammare, en spiksmedja, en klensmedja, kvarn, såg, tröskverk och 1861 ett bessemerverk med två stående ugnar.

 1779 var brukets stämpel dalpilarna med en krona upptill mellan spetsarna och en mitt på korsningen samt ett I därunder. 1858 såldes bruket till Brukspatron Th A Aspelins bolag. Det året började man stämpla med ett S. 1864 föreställde stämpeln en snedställd båge med en pil.

 Vattentillgången i Ryssån var knapp så Aspelin blev tvungen att anlägga en kanal för att få tillräckligt med vatten. En allt hårdare konkurrans från mera centralt belägna bruk gjorde att driften lades ner 1876. Ett konsortium av Korsnäs, Kopparberg-Hofors och Stora Kopparbergs bergslags AB köpte bruket för skogsinnehavets skull. Efter ett tag kom Korsnäs och senare Stora Kopparberg att bli ensamma ägare av bruket. 1880-1884 fanns en arrendator boende där.

 Masugnen från 1830-talet, ruinerna av en spiksmedja och bessermerverket är de enda resterna av bruket. Kvar finns även en skogsarbetarförläggning och en bevarad flottningsled.

 I dag finns ett skogsmuseum och Siljans försökspark som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Vid inlandsbanan finns hållplatsen Siljansfors som har återställts i det skick den var när sträckan trafikerades.

 Orten genomflytes av Ryssån, en 40 km lång å som användes för flottning och 1916 byggdes Ryssåns vattenktafverk. Vid norra sidan av Inlandsbanans bro över ån anlades stationen Ryssån som senare blev till hållplats på grund av det ringa trafikunderlaget. Sträckan lades ner 1969 och används nu för dressincykling. En rastplats finns vid bron.

 Strax söder om orten Ryssån stannar jag för den här gången

2016-12-26 14:17.


Kommentarer till blogginlägget