Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 130

 Byn Vimo var järnvägsstation vid inlandsbanan efter sträckan Mora-Vansbro. Från byn går det en väg till Vimosågen vid Kättbosjöns strand.

 Under tiden sågverket och järnvägsstationen var i drift bodde det 100 personer här. Tre persontåg gick dagligen. Byn hade skola och affär. 1949 lades sågverket ner, persontrafiken på järnvägen mellan Mora och Vansbro upphörde 1969.

 Vattentornet vid järnvägen står kvar, dressiner går att köra och vintertid används banan även som skoterled.

2016-12-24 08:32.


Kommentarer till blogginlägget


God jul Rolf och gått nytt år 🎄
2016-12-24Tack detsamma
2016-12-24