Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 107-126

”Röda stugor tågar jag förbi” – och en och annan gammal gärdsgård. Annars är det skog och berg. Eldforsen ligger vid Västerdalälven. 1894-1898 anlades ett träsliperi. Det drevs med vattenkraft, sex turbiner drev själva sliperiet medan en sjunde genererade el till belysning. Virket kom till sliperiet via flottning.

 Efter barkning pressade slipstenarna veden till massa. 10 pappersmaskiner formade massan till cirka en meter bred remsa som klipptes till ark och sedan torkades i ett hängarhus och torktorn. När arken var klara buntades ihop till 150 kg tunga balar som transporterades på en 3 km lång hästbana till Tretjärns station längs järnvägssträckan Mora-Vänern.

 Efter att landsväg dragits 1923 så skedde i slutet av 20-talet transporterna av balar med bil. Sliperiets årsproduktion uppgick till ca 6000 ton fram till nedläggningen 1935 medan kraftverket byggdes om. De flesta sliperibyggnaderna revs i slutet av 1940-talet.

 Vansbro.

Skog och sankmark. Carl von Linné, blomsterkungen, är en av de första att nämna namnet under tidigt 1700-tal. Namnet kan härledas till en flottbro som funnits intill Vanån.

 Under större delen av 1700- och 1800-talen var marken näst intill obebyggd. De som bosatte sig där var färjkarlarna och flottarna. Först när en järnvägssträckning genom området planerades började folk flytta dit, mest då järnvägsarbetare. 

Det sanka området som översvämmades vår och höst och mycket skogsmarker gjorde det besvärligt att bygga där. Hur ogästvänlig naturen än var, var det en viktig korsning eftersom älvarna flöt samman här.

 1890 anlades i järnvägsstation strax söder om bron över Vanån. 1907 blev orten en järnvägsknut men 1969 lades Inlandsbanan genom Vansbro ner förutom den 1 km långa sträckan till Dalasågen. Annars används inlandsbanan för dressincykling.

 Flera sågar kom att anläggas i trakten efter att järnvägen invigts. Samhället ökade snabbt befolkningsmässigt och byggnadsmässigt. Många arbetare flyttade in från olika ställen i Dalarna men kanske mest från Värmland.

Vansbrosimningen är ett årligt evenemang som ingår i en ”Svensk klassiker”. Svenne Rubins, Björn Skifs, Gunde Svahn och Gert Klözke kommer härifrån.

 Efter Vansbro kommer jag in i ett molandskap där träden står glest innan den tätnar igen.

2016-03-11 16:22.


Kommentarer till blogginlägget