Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - Dalarna

 Dalarna. Sagor. Sägner. Legender.Finns det något landskap som varit med att påverka vårt land mer?

Jämsides med Småland är Dalarna det mest upproriska landskapet. Redan på 1400-talet vände sig stormän till dalabönderna för att få stöd för sin sak. I Engelbrektsupproren visade dalkarlarna framfötterna och företog det som troligen är Sveriges första protestmarsch. När inte löftena uppfylldes tog de till vapnen. (När borgarna brann Forntiden -1499, Mats Adolfsson, Mediaprint Uddevalla 2007, s 196)

 Det var hit Gustav Eriksson flydde undan danskarna efter att hans far och flera stormän dödats. Masarna var inte så pigga på att hjälpa denne uppländske uppkomling men så länge han var i Dalarna åtnjöt han folkets beskydd. När Gustav inte lyckades vinna bönderna för sin sak gav han sig av mot Norge.

 Nu kom några stormän och berättade om kung Kristians framfart. Dessutom fick de veta att Kristian funderade på att ta hämnd på dalkarlarna för att de inte utlämnat Gustav åt honom samt attkungen skulle förbjuda bönderna att beväpna sig. (Fogdemaktoch Bondevrede 1500-1718, Mats Adolfsson, Mediaprint Uddevalla 2007, ss 53-54)

Nu tog det hus i helsicke, Gustav hämtades tillbaks. Enligt min gamle mattematiklärare i gymnasiet gjorde de som skulle åka i fatt honom enavstickare till Hälsingland för att hämta en av Sveriges bästa skidlöpare.Annars hade Gustav inte hunnit lika långt och Vasaloppet skulle – förmodligen till mångas fromma – vara avsevärt kortare.

 Det äldsta omnämnandet av landskapet är i Sverresagan från 1177 där det kallas Järnbäraland. Det beskrivs som ett hedniskt land som lyder under sveakungen.

  Den första kolonisationen har troligast skett från Västmanland i söder när människor sökt sig upp längs Dalälven och ägde rum redan i förhistorisk tid.  

 De rika malmfyndigheter som finns i landskapet började bearbetas under 1200-talet. Landskapet industrialiserades tidigt i söder där det organiserades i ett Bergslagen. I övrigt förblev landskapetett nybyggarområde, i synnerhet runt Siljan och Dalälven.

 Bevarade skattelängder visar att befolkningen vid bergslagen i söder hade det materiellt sett bättre än de som levde i de övre delarna av Dalarna.

 Under 1500-1600 talen skedde en stor finsk invandring till öde skogstrakter i Sverige. Med sitt svedjebruk var finnarna först att odla i de stora skogar i väster och söder som begränsade den odlade marken kring Västerdalälven samt gränstrakterna möt Hälsingland och Gästrikland.

 Sjön Siljan bildades i samband med ett kraftfullt meteorit nerslag för ca 365 miljoner år sedan. Kratern mäter 50 km i diameter, största djup är 160 meter. Det är Europas största, kända nedlagsplats.

 I samband med nedslaget ställdes den sedimentära berggrunden vid Siljan på kant. Dessa finns därför bevarade i dag och gör området till ett typområde för många fossil. Ur en global synvinkel är Siljansringen geologiskt viktig.

 I området finns många aktiva och nedlagda stenbrott. Ett nedlagt stenbrott som fått nytt liv om än i annan form är Dalhalla utanför Rättvik där det byggts en friluftsteater. 

  Förutom alla spelmansstämmor och midsommarfirande ges Ingemarsspelen – ett bygdespel av Rune Lindström baseratpå Selma Lagerlöfs roman Jerusalem – på Storängets utomhusteater i Nås. Vansbrosimningen och Vasaloppet är årliga evenemang.

 För att inte tala om alla kända personer; Dan Andersson, Marit Bergman,Jussi Björling, Sven Jerring, Linda Carlsson (Miss Li), Calle Jularbo, ErikAxel Karlfeldt, Carl och Karin Larsson, Kalle Moraeus, Charlie Norman, Ernst Rolf, Björn Skifs. Georg Stiernhielm (”den svenska skaldekonstensfader”), Johan Olof Wallin, Putte Wickman, Anders och Emma Zorn.

 Diktare, musiker, konstnärer. Det är något med landskapet som lockar fram konstnären i en – och uthålligheten. Lars Frölander, Sixten Järnberg, Jenny och Susanna Kallur, Nils ”Mora Nisse” Karlsson, Lassi Karonen, Nicklas Lidström, Jon Olsson, Tony Rickardsson, Gunde Svan – framgångsrika sportprofiler från Dalarna.

 Sedan är det väl tjänstefel att inte nämna dalahästen. Som en biprodukt till traktens möbelsnickeri började dalahästar tillverkas redan under 1600-talet. De såldes på marknader i Mellansverige. Gårdfarihandlarna tog med hästarna i sortimentet.

 I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tillverkades mycket vackra hästar av hög kvalité i Risa, Bergkarlås och Vattnäs. Den mest kända täljaren i Nusnäs var Tysk Anders Gunnarsson, kallad Gambel Damben.

 Vid New Yorks World´s Fair 1939 fick Dalahästen representera Sverige och resten är historia. Den största dalahästen i världen finns vid en rastplats i Avesta vid riksväg 70/68. Den är 13 meter hög och invigdes 1989. Den minsta dalahästen som tillverkas är 3,4 mm hög och2,2 mm lång.

 Föga överraskande är dalahästen den vanligaste souvenir  som turister köper vid Sverigebesök. I Nusnäs säljs dalahästar för 24 miljonerkronor per år.

2016-03-02 21:37.


Kommentarer till blogginlägget


Intressant att läsa om Dalarna, särskilt när man nyss var där.
Tack för att du delar med dig!
2016-03-02