Maria S

Anteckningar efter vallakurs

Några snabba anteckningar i väl vald oordning, och eventuellt med en och annan tankevurpa.

Burkvalla grund:

Alltid grundvalla med den hårdaste grundvallan man har innan man har på dagens valla. Värm in grundvallan och klossa.

Dagens burkvalla:

Grov snö - mjuk kallvalla.

Fin nysnö - absolut inte mjuk burkvalla. Täck med ett tunt, tunt lager med den hårdaste kallvallan du kan hitta.

När det är nysnö ska man vara noga med att det är jämna fina lager.

Valla med burkvallan som en pyramid. Lagret närmast skidan över hela vallazonen. Det yttersta, kortaste lagret ska börja vid tårna och 10 cm framåt.

Tre olika långa vallazoner:

Längsta vallazonen - hårda kallvallor,

mellersta - mjuka kallvallor,

kortaste - klister.

Om man har olika burkvallor i olika lager. Aldrig mjuk valla i de första lagrena närmast skidan, då vallan kan börja röra sig fram och tillbaka om man... 

Läs mer...

2016-02-01 09:27.


Kommentarer till blogginlägget