Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 93

Nu har jag tydligen verkligen kommit på villovägar. Jag har tydligen lämnat Värmlands djupa skogar med dess kuperade terräng medömsom bergknallar och ömsom flacka mossar för att hamna i Ryssland.

 Vid närmare beskådande visar det sig inte vara avtagsvägen till den ryska floden Neva som flyter mellan Lagoda och Sankt Petersburg utan en by i den nordligaste delen av Filipstads kommun.

 Här är den norra ändpunkten – eller startpunkten om man så vill (hoben Bilbo skulle nog uttryckt saken så) för länsväg S 850. Här var också en järnvägsknut utmed inlandsbanan. Hällefors-Fredriksbergs järnvägar mot Hörken och Hällefors hade här den västra punkten för den smalspåriga järnvägsspåret.

 1890 öppnade Neva station vid Mora-Vänerns Järnväg samtidigt med delsträckan Oforsen-Vansbro. Stationen anlades enbart för att vara en omlastningsstation  för en hästbana. Hästbanan byggdes senare omtill 802 mm spårvidd och förlängdes till Säfsnäs Järnväg i Fredriksberg ungefär 1,5 mil österut. När omlastningstrafiken lades ner 1963 hade stationen spelat ut sin roll.

 Sträckan förbi Neva trafikeras inte efter 1974. Spåren ligger kvar och används ännu för dressincykling. Spåren mot Fredriksberg, Hörken och Hällefors är idag till största delen upprivet.

Så kommer jag upp på en höjd där jag får envidunderlig vy över södra Dalarnas berg innan jag kommer in i själva landskapet.

2015-10-19 10:42.


Kommentarer till blogginlägget


Ha ha ha... underhållande!
2015-10-19