Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 91

Jag började i galen ända.

Vid disponentgården iLångban mellan sjöarna Långban och Hyttsjön föddes John Ericsson, uppfinnaren som ligger begravd i Filipstad. Flera byggnader från gruvepoken finns bevarade.

Brytning förekom troligen redan på medeltiden menförst 1711 brytningen kom ingång i större skala i Långbansgruvan. Redan1500-talet byggdes hytta som dock användes för malm från Persberg. 1933 lades Långbanshyttan ner. Den renoverades 1980-1983 och är idag byggnadsminne.

 Berggrunden består av dolomit med malmådror av hematit, magnetit och manganmalm i from av hausmannit och braunit. I början var det endast järnmalm som bröts men under 1870 talet bröts även manganmalm. Mellan 1957/58 till 1972 då gruvan lades ner bröts dolomit.

 Gruvan är också känd för sin rika förekomst av mineral som olika silikater av mangan men även antimon- och arseniksalter samt barium, bly- och beryllliumföreningar liksom rent bly.

 Geologiskt ligger Långbanan i Bergslagen i den Sveokarelska provinsen. Bergarterna bildades för ca 1,9 miljarder år sedan under den Sveokarelska orogenesen. Långbanans gruvor är en av världens mineralrikaste platser med 270 registrerade fynd av olika minral och är typlokal för 69 olika mineral.

 Så några ord om gamle John. Tidigt ritade och tillverkade han små modeller av maskiner. Fadern ledde bergsprängningarna av Göta kanal där Baltzar von Platen noterade de unga herrarna. John och brodern Nils utnämndes till kadetter vid Flottans mekaniska kår och elever vid kanalbyggnadsprojektet. Fjorton år gammal var John nivellörmed självständig verksamhet.

 1821 blev han fänrik vid Jämtlands fältjägarkår på Frösön. Han befordrades till löjtnant och kommenderades att biträda vid uppmätning och kartläggning av norra Sverige medan han skrev en omfattande bok om kanaler som dock inte blivit utgiven. 1827 utnämndes han till kapten vid fältjägarkåren.

 Han blev delägare i Braithwaits maskinverkstad och visade upp viktiga uppfinningar som rönte framgång. Uppmuntrad av den amerikanske konsuln i Liverpool flyttade han till New York. Resten är så att säga historia.

2015-10-17 10:22.


Kommentarer till blogginlägget


Intressant, tack för att du delar med dig!
2015-10-17