Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 89

Efter Bergsjö passerar jag Norsbäckskanalen. Den anlades av Kroppa Kronobruk år 1634 mellan Hyttsjön och Bergsjön, en av de äldsta kanalerna i Sverige. Kanalen gjorde det enklare att transportera järn till utskeppningsorten Kristinehamn. Många var omlastningarna på land som tog tid och kostade pengar.

Den utgör en del av Bergslagskanalen.  Färden mellan Filipstad och Kristinehamn kunde ta flera månader. På 1800-talet byggdes små hästdragna järnbanor och pråmarna försågs med räls så att vagnarna kunde köra upp direkt utan omlastning. 1833 lade överstelöjtnant Johan Edström, en medarbetare till Baltzar von Platen, fram ett förslag om nuvarande kanalsträckning till Filipstad. Kanalen öppnades för trafik 1852.

 Rekordåret 1872 passerade 1 369 ångbåtar och 3 243 pråmar Bjurbäckens slussar. Persontrafik bedrevs dagligen. Järnvägen tog över all frakt och merparten av persontrafiken 1874 när Östra Värmlands järnväg öppnade. Kanalsystemet är 64 km, 4 km är grävd kanal. Nivåskillnaden är 16 meter och har 6 slussar.  

Kanalen är unik eftersom det är den enda i Sverige som inte kan nås från något större vatten. Den lämpar sig för mindre fritidsbåtar som måste transporteras på trailer eller lastbil från Vänern.

Ovanför Storfors i höjd med Ladugården stannar jag för nu.

2015-10-07 07:54.


Kommentarer till blogginlägget


Tänk om man kunde resa i tiden...
2015-10-07