Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 88

I Bäckhammar finns gravhögar från äldre järnåldern.

Landskapbilden domineras dock av ortens pappersbruk. Det började sin tillvaro som stångjärnshammare på Kronotorp gård vid ån Visnan, därav namnet (Hammaren vid Bäck). Bruket är sedan länge avskilt från Kronotorpsgård.

Det är ett flackt landskap med blandskog som ibland brytas av med åkrar och ängar.

 Förundrad passerar jag avtagsvägen till Björneborg. Inte visste jag att jag var så nära Finland. Det visar sig att den blåvita staden har en blågul namne. Ännu en av svenska bruksorter. 1656 ansökte Olof Persson, rådman i Kristinehamn om att få anlägga en hammarsmedja vid Vismans utlopp i sjön Vismen.  

 Verksamheten kom igång 1659. Bestod länge av två stångjärnshammare men under 1830- och 1840 talen utvidgades bruket. 1879 tillkom ett bessemerverk, stålsmedja med 14 ånghamrar, gjuteri, mekanisk verkstad samt en modern dubbel masugn. Familjen Nordenfeldt ägde bruket i flera decennier till det såldes på exekutiv auktion 1895. Idag ingår delar av den gamla verksamheten i ett dotterbolag till Scana-koncernen.

Hult – världens ände? Orten var tänkt som slutstation för Köping –Hults järnväg som skulle förbinda Köping vid Mälaren med Hult vid Vänern. I kombination med ångbåtstrafik skulle en snabbare förbindelse mellan Stockholm och Göteborg skapas. Järnvägen byggdes delvis men endast mellan Köping och Örebro.

 Inte heller byggdes någon hamn för passagerarbåtarna. Så av de stolta planerna av en knutpunkt för resande blev ett platt intet. I dag finns här en småbåtshamn, en campingplats, fritidshusområde, badstränder, ett sommarhem samt ett tiotal företag inom tjänste- och jordbrukssektorn.

Där åarna Varnan och Lötälven omfamnar varandra innan de tillsammans glada tumlar ut bland Vänerns vågor som smeker Varnumsvikens stränder finner vi Kristinehamn. Här gick riksvägen mellan Sverige och Norge. Där den passerade Varnan fanns en bro vid vilken det uppstod en marknads- och hamnplats. Sålunda har den tidiga bebyggelsen hetat Bro. Här fanns en sätesgård från ca 1300-talet.

 Hertig Karl uppförde ett kronobruk på platsen med masugn, hammarsmedja, såg, kvarn och annat smått och gott. 1582 gav han orten stadprivilegier med uppsåtet att göra Bro till centralort i Värmland. 1584 ändrade han sig emellertid då han ansåg att Bro var mindre lämplig som bruksplats. Privilegierna gick till Karlstad och bruket till Nykroppa.

 Men si! Under 1600-talet med krig och elände tarvades det svenskt stål till den nyvordna stormakten och det kontinentala kriget. Järnhanteringen i Värmland ökade och därmed Bros betydelse. Drottning Kristina återgav Bro stadsrättigheterna och i samband därmed fick staden namnet Christinehamn efter henne.

 Stadsvapnet är en båttyp som kallas för bojort. Från Bergslagen fraktades järn med häst och sedemera järnväg till Kristinehamn. Därefter transporterades stångjärnet med bojortbåt och häst till järnbruken där det smiddes om.

  Tackjärnet kom till sjöändan varifrån det drogs på vagnar en mil söderut till staden. 1850 invigdes en järnväg på sträckan men det var hästar som drog vagnarna. Först 1858 kom det första ångloket i bruk på linjen. Järnvägslinjen kom att bli starten på Inlandsbanan.

 Genom Axel Broström och andra redare omvandlades under 1870-talet Kristinehamns segelflotta till en modern ångbåtseskader.

Kärt barn har många namn. Kristinehamn kallas också för Lusasken. Det kommer sig inte därav att det skulle vara mer frekvent med löss där än annorstädes utan från den säregna sparbössa där kommunens invånare i hundratals år har lagt pengar till fattiga sjömän. Varje år på Luciadagen töms asken. I folkmun kallades den för Lusseasken som under tidens gång förenklades till Lusasken. De insamlade pengarna går numera till Sjöräddningssällskapets verksamhet.

 Stadens största privata arbetsgivare är Rolls-Royce där det bland annat tillverkas propellrar. Casco, Axzo Nobel, Wiréns åkeri, Cabby, Albin Components och Scana Energy AB är andra större arbetsgivare.

Bojorten Christine af Bro är ett flytande stadsvapen som efter sin jungfrufärd 18 juni 2005 varit ett välbesökt turistmål.

2015-10-06 07:49.


Kommentarer till blogginlägget


Intressant! Du beskriver det så målande så jag ser det framför mig.
2015-10-06Det är inte klokt så mycket intressant jag får veta på min fiktiva resa.

2015-10-06Javisst! Kul att du delar med dig.
2015-10-06