Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 78

Jag passerar ett platt odlingslandskap.

Här ligger Östen. Nej, inte sångaren utan sjön. Djup är den inte, 1 meter, men den ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde och ligger 65 meter över havet. Här simmar abborre, gers, asp, gädda med flera arter.

 Sjön är också naturreservat och ingår i Natura 2000-området och skyddas av fågeldirektivet då den är känd för sitt rika fågelliv och en viktigrastplats för flyttfåglar. Det är en lerslättssjö med näringsrikt vatten ochriklig vegetation belägen 73 meter över havet. Åarna Ösan och Tidan rinner genom sjön.

En bit längre fram ligger Kvarnstensgruvan i Lugnås. På 1100-talet började gnejs brytas för att tillverka kvarnstenar. 1915 upphördebrytningen då betong konkurrerade ut gnejsen. 1933 öppnades gruvan för de första besökarna och 2012 utsågs den till Årets arbetslivsmuseum. Samma år tilldelades museet utmärkelsen ”Geologiskt arv”.

 Kyrkan med anor från 1100-talet på Lungåsberget har en vacker utsikt över Vänern och Läckö slott. Spår av den ursprungliga kyrkan syns i ett rundbågsfönster och en romansk portal södra sidan. Rester avmuralmålningar från 1400-talet avbildar aposteln Anderas samt troligen Judas Taddaios. När kyrkan byggdes om 1776 utplånades nästan alla spår av den romanska kyrkan.

2015-06-09 18:23.


Kommentarer till blogginlägget