Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 77

Strax utanför Skövde ligger Garparörs naturreservat. Det är ett av de bättre exemplen på äldre odlingslandskap i trakten. Här finns det åkerlappar, öppna betesmarker, lövhagar, igenvuxna lövängar ochlövskogar.

I västra delen finns grova, gamla hamlade lindar med fascinerande formationer med många lämpliga bohål för fåglarna. Varierande  naturtyper ger en rik och artskiftande flora och fauna. Området är viktigt för lövskogshäckande fågel som mindre hackspett.

 Det är också en intressant fjärilslokal för framförallt nattflygande arter, tex lindsvärmare. Utmed bäcken som rinner genom Garparörfinns rester efter kvarnar och kvarndammar. Här finns också domarringar, rösen och resta stenar. I odlingsrösena växer ofta ask, alm och lind. Göktyta, flugsnappare och nötväcka häckar i de ihåliga träden. Tydliga klapperstensvallar är strandlinjer från Baltiska issjön.

 Det är märkligt hur små orter kan rymma intressant historia. I kyrkbyn Binneberg med en kyrka från 1100-talet finns ett tingshus som anlades på 1700-talet för Binnebergs och Valla tingslag. Efter slaget vid Poltava 1709 var större delen av soldaterna i den svenska armén döda, tillfångatagna eller invalidiserade. Nu gjordes försök att uppbåda resten av Sveriges manfolk för att ersätta förlusterna.

 Den 1 mars 1710 kom till det nybyggda tingshuset 12-årige Johan Larsson, 60-årige Måns Nilsson, krymplingen Brynte Larsson och deras gelikar, inte för att låta värva sig, snarare tvärtom. Enligt rättegångsprotokollet var de argare än uppretade lejon, björnar och vildsvin.

 Landshövdingen och andra av kungens män tvingadesfly från den ilskna bondebefolkningen förutom kronofogden Johan Olofsson Warenberg. Enligt legenden ska Swen i Korterud spetsat honom genom munnen medels ett spjut och sagt; "Då skall du här få oblaten!".

 Karl XII fick inga västgötasoldater den dagen, men sedvanlig hämnd följde på upproret: massavrättningar, spöstraff och tortyr. 1951 företog Gustaf VI Adolf företog sin eriksgata genom landet och begärde tillarrangörernas förvåning att få besöka den lilla orten Binneberg iVästergötland.

2015-06-08 13:23.


Kommentarer till blogginlägget


Intressant! Läste för ett tag sedan några romaner om Karl XII.
2015-06-08