Viktor Johansson

Testresultat - Vo2max & laktat

Laktattröskel och OBLADin laktattröskel (ca 2,4 mmol) inträffar på ca. 90 % av din uppmätta maxpuls (174 slag/min) vilket motsvarar ca 83 % av VO2max. Din OBLA (4 mmol) ligger på 93 % av din maxpuls vilket bör motsvara ca 86 % av VO2max. Nivån på OBLA skiljer sig beroende av hur vältränad individen är. Den ligger för motionärer kring 65-75 % av VO2max och för aerobt vältränade kring 80-90 % av VO2max. Dina resultat tyder på att du har en god uthållighet. Angivna pulszoner baseras på din OBLA-puls samt en uppmätt maxpuls.

Prestation och syreupptagning Värdet på den absoluta (l/min) och den relativa (ml/kg/min) syreupptagningsförmågan visar på en mycket hög nivå sett utifrån din åldergrupp. Det absoluta värdet på syreupptagning är som mest relevant när icke-viktbärande aktiviteter utförs, så som cykling och rodd exempelvis. Det relativa värdet på syreupptagning speglar bäst viktbärande aktiviteter så som löpning, bergscykling och fotboll exempelvis. Det relativa värdet är beroende av kroppsvikten. Testresultaten visar att ditt absoluta värde på syreupptagning är på en hög nivå och ditt relativa värde är på en mycket hög nivå i jämförelse med din åldersgrupp.

HälsaDin syreupptagning befinner sig på en mycket hög nivå sett ur ett hälsoperspektiv.

Övrigt Tänk att hålla de lätta dagarna lätta och de tuffa dagarna tuffa. På så vis tränar du olika funktioner i kroppen som kommer förbättra din prestation. Lycka till!

http://vasacoachen.nu/

2015-05-08 14:08.


Kommentarer till blogginlägget