Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 27

Gislaved. Är det någon mer än jag som tänker; ”bildäck”? Vid sjön Gräsken i den västra delen av kommunen, Majsjön samt i Nissans dalgång har fornfynd gjorts som tyder på att människor vistats iområdet men omkring själva Gislaved har inte många fynd från forna tider gjorts.

 Gislaved nämns i skrift 1434 och är då namnet på en kvarn. Förledet Gisle kan vara ett mansnamn och ved betyder skog. 1538 hade byn fem hemman. I mitten av 1500 talet fanns ett gästgiveri och 1626 nämns en marknad. Troligen har det tidigare funnits mindre marknader.

Vid mitten på 1700-talet hade byn cirka tio gårdar och mellan 60 – 70 invånare. När Carl Gustaf Gyllenhök och Jean Camitz 1743 vattenfallet i Nissan grundade ett järnbruk som hette Gyllenfors flyttade folk tillorten när bruket växte men när det gick sämre flyttade folk ifrån byn.

Även om järnbrukets betydelse ökade var huvudnäringen kring byn från forntiden till mitten av 1800-talet var de flesta jordbrukare. Gyllenfors bruk lade gradvis om produktionen från järn till glas som dock upphörde 1890. 1896 börjar en tillverkning av mindre fragila produkter då bruket blir Svenska gummifabriks AB.

  Under 1800-talet blir det ett genombrott för andra näringar och industrier, garvning, kopparslagare, sadelmakeri, färgeri,spinneri, väveri vilket också innebär befolkningstillväxt, mycket tack vare inflyttning vilket skapar underlag för post, apotek, sjukstuga, veterinär, bank, bageri, skomakeri, diversehandel, urmakeri, bryggeri och fotograf.

Huvuddelen av industrin anlades på den östra sidan av Nissan där de flesta arbetarna bodde medan handeln förlades på den västra som beboddes av bönder och affärsmän. 1908 öppnades den första speceriaffären på östsidan, Gyllenfors, vilket innebar attde som bodde där inte behövde ta sig över till västsidan för att handla.

Nu, på den 27 veckan av min Sverigeresa – kalendervecka 13 2013 – befinner jag mig strax ovanför Agnabo, ungefär vid Krubbogöl och nedanför korsningen till Ambjörnarp. Jag har den del veckor att ta igen men ett långt tag framöver blir det många korta sträckor och tomma veckor.

2015-01-10 09:02.


Kommentarer till blogginlägget


Det skulle vara helt underbart om du kunde lägga till en karta och var sträckorna du tagit dig och var din veckovila varit.

Även om där är tomma veckor tror jag nog att du kommer längre än om du inte hittat fb.
2015-01-10Nu med kartor. Har uppdaterat första och andra veckan. Du får nöja dig med skärmdumpar från Eniro.
2015-01-11Jättefint ju! Underbart :D
2015-01-11