Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 26

Jag vilar vid avtagsvägen till Isberga. Första gången namnet nämns är omkring år 1341 med stavningen Ijsberghwm. Det är en fastighetshandling där Gisle Elinason säljer en egendom till Johan Kristenson. Isberga var huvudfastigheten i ett godskomplex som Sparre ägde.

En bonde och hans hustru Kristina i Kannarp sålde 1377 sin gård i Isberga till väpnaren Peter Knoppe. Gården hade Kristina fått som morgongåva av sin avlidne make Tyke Isberg som morgongåva. 1538 omnämns en frälseägd gård i Isberga.

Mellan- och Östergården i Isberga ägdes i mitten av 1500-talet av väpnaren Göran Bonde. 1576 tar familjen Kijl över gårdarna till dess Agneta Kijl gifter sig med Anders Ödla då Mellangården övergår i Ödlas ägo. Nu börjar Mellangårdens tillvaro som säteri. Deras dotter slår senare samman Mellangården med Östergården. Säteriets huvudgård beskrivs av samtida källor som ”välbyggd”. Det var ett krav för att erhålla skattefrihet för ett säteri.

Gustav Stenbock d. y. äger i mitten av 1500-talet genom arv 1562 tre gårdar. Gustav Vasas tredje hustru, Katarina Stenbock, ärver dessa gårdar. Senare, omkring år 1715, blir lagmannen Carl Wattrang att bli ägare av gårdarna.

Strax söder om bebyggelsen finns två gravfält (fornlämning 21 och 223, Villstad socken) men det finns uppgifter om ett tredje (fornlämning nr 58, Villstad socken). Formen på gravarna tyder på att de härrör från den yngre järnåldern som också kallas vikingatid. Kanske finns det boplatser från samma tid i närheten som väntar på att upptäckas.

Så kommer jag till Dye mosse strax ovanför Rydaholm, ej att förväxla med Rydaholm utanför Värnamo innan jag kommer till Gislaved.

2015-01-08 19:50.


Kommentarer till blogginlägget


Det var trevlig och intressant läsning.
2015-01-10