FunBeat Tipsar

Anmäl dig till Tierra Adventure Academy 2015

TIERRA ADVENTURE ACADEMY är en unik äventyrsutbildning ledd av några av Sveriges mest meriterade äventyrare. Endast 15 personer kommer att tas ut till utbildningen där de får lära sig hur man planerar och genomför sitt drömäventyr.

HUR ANMÄLER JAG MIG TILL UTBILDNINGEN?

Sätt ihop ett CV där du berättar om dig själv, dina tidigare erfarenheter och vilka äventyrsambitioner du har i framtiden och skicka sedan in den till oss. Efter en urvalsprocess kommer vi sedan kalla 30 personer till en tryout den 12 januari. Efter tryouten kommer 15 personer att få en plats i utbildningen.

KOSTAR UTBILDNINGEN NÅGOT?

Själva utbildningen är gratis, men du står själv för kostnader för eventuell transport och övernattning i samband med kursträffarna. Mindre kostnader i samband med examinationen tillkommer.

HUR FARLIGT ÄR DET ATT VARA MED I TIERRA ADVENTURE ACADEMY?

Vi har under åren inte haft några incidenter med svårare skador förutom skavsår och en och annan bula. Vi rekommenderar dock att du ser över din skadeförsäkring i samband med deltagande i kursen.

FÅR JAG VÄLJA MITT EGET ÄVENTYRSPROJEKT?

Ja, under utbildningen kommer du få jobba parallellt med att planera ditt eget äventyr som ska genomföras under sommaren 2015. Detta äventyr ska sedan presenteras som en del av slutexaminationen.

VAD HÄNDER OM JAG MISSAR NÅGOT KURSTILLFÄLLE?

Då utbildningen är uppbyggd på ca nio kurstillfällen är det av största vikt att kunna delta vid varje tillfälle. Om du mot förmodan skulle missa ett tillfälle, kan du inte ta igen den missade tiden, TAA anser att det är mycket viktigt att de utvalda och antagna deltagarna kan närvara på 100% av de angivna utbildningstillfällena. TAA förbehåller sig dock rätten att byta ut deltagare under kursens gång vid upprepad frånvaro.

VAD FÅR JAG MED MIG FRÅN UTBILDNINGEN?

Förutom tips, råd och kunskap från några av Sveriges mest meriterade äventyrare inom sina områden, kommer du att ha en mängd viktiga kontakter inom branschen. Efter genomfört examinationsprov erhåller du även ett diplom som bevis på att du nu är en "certifierad äventyrare".

ÖVRIGT

Samtliga datum och aktiviteter är preliminära och Tierra Adventure Academy (TAA) har rätt att ändra och lägga till i programmets olika delar utan att behöva kompensera för eventuellt bortfall. Deltagande sker helt på egen risk. TAA finansierar själva kursen, allt extra material som behövs eller ev. resor får den antagna själv bekosta. Oavsett om det har med kursens planering eller genomförande att göra.

Bilder från 2014 års academy

INFORMATION TRYOUT

Den 12 januari kommer 30 sökande att kallas till en tryout någonstans i Stockholm (plats meddelas inom kort).

Tryouten sker mellan kl. 12.00 och 17.00 och är uppdelad i tre olika segment:

·       Kondition/fys innefattar ca 45 minuter fys-tester utomhus. Kom ihåg att ta med er passande kläder, skor samt ombyte. Deltagarna kommer att poängsättas individuellt utefter styrka, kondition och inställning.

·       Praktiska övningar hålls genomförs även dessa utomhus och innefattar praktiska övningar som utförs i team. Deltagarna kommer att bedömas utifrån samarbete och ledarskap.

·       Presentationen innebär att var och en av deltagarna ska presentera sitt kommande drömäventyr inför juryn. Projektet i sig ska vara samma projekt som deltagarna har skickat med i sin ansökan och som ska genomföras under sommaren 2015. Presentation ska ta ca 3 minuter och kommer att bedömas utifrån hur unikt äventyret är, planeringsnivå och genomförbarhet.   

Alla 30 utvalda erhåller lunch och Tierra t-shirt på plats. 

KOM IHÅG! Om du blir uttagen till utbildningen, blir du kontaktad senast fredagen den 23 januari och du förväntas kunna infinna dig för det första utbildningstillfället den 10 februari. 

Om du inte kan närvara den 10 februari kommer din plats ges till någon annan. Samtliga antagna förväntas ha 100% närvaro under hela kursen för att bli examinerade. 

Sista ansökningsdatum är 5 januari 2015.

ANSÖKER GÖR DU HÄR

2014-12-10 13:53.


Kommentarer till blogginlägget

Om bloggen

FunBeat Tipsar är vår omvärldskoll på prylar och annat inom träning. Vi tror det kan vara av intresse, annars är det lätt att avfölja.