Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 16

Jag befinner mig i snapphanebygd. Snapphanar är ett skällsord som på 1600-talet användes av svenska staten på de stråtrövare, bönder och styrkor som stödde eller deltog på den danska sidan i de dansk-svenska krigen.

Detta gällde i synnerhet 1675-1679 under de skånska kriget i de tidigare dansk-norska landskapen och främst Skåneland, men även i till exempel Jämtland. Ove Juel nämner 1658 ordet då han tvingas att inlogera svenske kungens soldater på sin gård på Själland eftersom svenskarna hyste "frycht for snaphaner”.

Det fanns dock många olika kategorier. En var reguljära specialförband som arbetade bakom fiendelinjerna. De samlade information, de försökte få ut personer därifrån och även att förhindra svensk skatteindrivning i Skåne. En annan kategori var danske kungens friskyttekår. Den bestod till största delen av skåningar men också av danskar och ett fåtal tyskar, polacker och till och med svenskar. Dessa kompanier var ridande förband på 100-200 friskyttar som opererade över stora områden och främst angrep den svenska arméns försörjningslinjer. En tredje kategori var helt vanliga bondeuppbåd, där den lokala befolkningen tog till vapen mot annalkande svenska styrkor. Denna kategori var vanligast i inledningsskedet av kriget.

En fjärde grupp var de danska fogdar som övervakade dansk skatteindrivning och furagering och som ofta kom ihop sig med svenska trupper med samma mål. En sista kategori var de egentliga snapphanarna, det vill säga stråtrövare som strök omkring i skogstrakterna och som absolut inte hade något med krigsledningen att göra. Deras plundringar riktade sig inte bara mot den svenska armén utan även (och i en större utsträckning) mot civilbefolkningen.

Riktigt vilken omfattning stråtröveriet hade under skånska kriget är oklart, men källorna visar att det förekom missdådare på båda sidor som utnyttjade lokalbefolkningen på skamligt vis.

Det finns olika teorier om var ordet kommer ifrån. En del hävdar att ordet ursprungligen kommer av schnappen på tyska, dvs "röva bort", andra hävdar att det har att göra med de bössor som var vanliga bland snapphanarna, medan andra uppmärksammat att medellågtyskans ord Snaphane betyder just "(beriden) stråtrövare" och verkar vara ett direkt lån.

Andra hävdar att ordet är direkt kopplat till den nutida översättning: "snabb hane" då snapphanar var just det, snabba på gevärshanen. (Wikipedia)

Efter ett tag kommer jag till en vägvisare ner till altarstenen utanför Oderljunga. Enligt sägnen hölls här friluftsgudstjänster av prosten Morthen Jörgenssen Odder eftersom Snapphanar störde de ordinarie gudstjänsterna i kyrkan. Snapphanarna under ledning av Truls Andersson skall som hämnd ha kidnappat prosten och tvingat denne att hålla mässa för dem vid Altarstenen. Prosten lär då ha hållit en straffpredikan som berörde de närvarande så starkt att flera av dem slutade med stråtröveri och återvände till hederligt arbete. De skall då ha benådats av Karl XI.

Jag passerar en vägskylt som visar till Artur Lundkvists födelsehem. Han föddes den 3 mars 1906 i Hagstad och dog den 11 december 1991 i Solna. Han var författare och litteraturkritiker samt från 1968 ledamot av Svenska Akademien, stol nummer 18.

1926 flyttade han till Stockholm där han kom i kontakt med bland andra Harry Martinson, Erik Asklund, Josef Kjellgren, Ivar Lo-Johansson, Rudolf Värnlund, Karin Boye och Eyvind Johnson, samtliga författare som försökte göra sig ett namn eller redan hade börjat bli kända. Artur Lundkvist var en ständigt genreöverskridande diktare där poesi, prosa och prosalyrik ständigt griper in i varandra. Som poet är Lundkvist ofta episk och lugnt berättande medan han prosa ofta är rastlöst episodisk där handlingen i hans få romaner ofta upplöser sig i fristående prosalyriska avsnitt. Nästa ort är Häljalt där en stor industribyggnad ligger längs vägen. Skingeröd och Gylholmen passeras innan jag kommer till Ulvs. Jag färdas längsmed Bälingesjön som jag har på min vänstra sida innan jag kommer upp till Hässleholmsvägen. Nu blir det längre mellan byarna och mer Kuperad skogsterräng.

Vid rondellen in till Örkelljunga strax ovanför E 4 stannar jag för denna vecka.

2014-01-14 22:36.


Kommentarer till blogginlägget


Tack kul läsning :-)

2014-01-15