Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 7 8 9

Det är dags att återuppta min resa genom Sverige. Jag lämnar Ljungbyhed, övningsplatsen för Norra skånska infanteriregementet fram till 1923 och för de skånska kavalleriregementena. Från 1925 blev Ljungbyhed förläggningsplats för 5:e flygskolekåren.

1952 försvann armén från Ljungbyhed. Krigsflygskolan vid flygvapnet flyttade till Ängelholm 1998. På Ljungbyheds flygplats bedriver Trafikflyghögskolan, TFHS, trafikflygarutbildning för civil luftfart i Lunds universitets regi. Det finns även en flygklubb, och i Klippans gymnasiums regi drivs flygteknikerutbildning på gymnasienivå. Delar av flygplatsen drivs i dag av ett företag som heter Ljungbyhed Park, som använder området för olika sorters event. En liten bit norr om Ljungbyhed ligger Herrevadskloster. Klostret uppfördes i mitten av 1100-talet av Cistercienserorden. Tycho Brahe har också studerat i klostret. I Ljungbyheds östra del, vid Rönne å, ligger Spångens gästgiveri, känt från filmen Kalle på Spången.

Jag passerar Jordboden, föreningslokal för Friluftsfrämjandet i Perstorp som de hyr av Gustavfsborgs Säteri. innan jag kommer till Sorrödssjöarna. Tidigare har de drabbats av stora utsläpp genom Ybbarpsån i vilken Perstorps industrier har haft sina utlopp.

I västra sjön häckar flera fågelarter som finns vid slättsjöar. Sor betyder grums eller sörja och röd röjning. Sorröd betyder alltså "röjningen vid sor" Sjön har sänkts två gånger, 1885 och 1928. Sjön har nu ett max djup på 3,8 meter.

I en skogsglänta vid Östra Sorrödssjön finns ett gravfält från järnåldern.

Innan Perstorp hittar jag en avtagsväg till Hyllstofta. Det är en liten ort som huvudsakligen ligger i Klippans kommun, en mindre del ligger i Perstorps kommun. Hyllstofta är känt för sin skytteförening och var tidigare också känt för sitt fotbollslag HIF (Hyllstofta Idrottsförening). Hyllstofta består mest av gamla hus. Det äldsta är gamla affären, vars tidigaste ritningar och beskrivningar är från 1890-talet; dock förmodas byggnaden vara äldre.

Så är jag framme i Perstorp. Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet i romansk stil. Den solida ekdörren från 1400-talet pryds av smidesornament. I ett av korfönstren förvaras i dag en restaurerad vinflaska, tillverkad vid Skånska Glasbruket i Perstorp och skänkt till kyrkan 1754.

Henrikstorps glasbruk eller Skånska glasbruket (ej att förväxla med glasbruket i Trelleborg som under några år på 1950-talet också kallades Skånska glasbruket) var ett svenskt glasbruk i drift 1692–1762. Det anlades av Göran Pielman (senare adlad Adlersten). Glasbruket kom vid sidan av Kungsholmens glasbruk att bli det tidiga 1700-talets viktigaste i Sverige.

Pielman var en hårdför reduktionsman som erhöll rika förläningar i det en generation tidigare erövrade Skåne. Han fick 1692 privilegium på att anlägga ett glasbruk i de skogrika delarna av Skåne, närmare bestämt på gården Henrikstorps ägor i Perstorps socken. Efter hans död 1713 drevs bruket vidare av arvingarna.

Till en början tillverkades enklare varor som fönsterglas och flaskor, men från 1716 utökades privilegiet till att omfatta ofärgat hålglas (blåst glas) och graverat glas. Som vid de flesta glasbruken vid den här tiden kom glasblåsarna huvudsakligen från Tyskland.

Från mitten av 1700-talet ökade konkurrensen från de nyanlagda bruken Limmared och Kosta. Efter en våldsam anlagd brand 1762 ansåg ägarna det inte värt mödan att återuppbygga glasbruket.

Källa: Wikipedia

2013-12-30 22:05.


Kommentarer till blogginlägget


Ett fantastiskt blogginlägg, särskilt för att vara på Funbeat!
2013-12-30Jag sitter och funderar på färdsättet. Bil, dator, Akka ;).

2013-12-31Tack Pär. Jag lär mig i alla fall mycket. Gun, google maps, Eniro och wikipedia.
2014-01-06