Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 4,5,6

Jag färdas genom ett svagt böljande jordbrukslandskap med enstaka skogsdungar. Det går inte fort att ta sig fram för mig. Vittskövle (ej att förväxla med Vittskövle i Kristanstads kommun), Gryttinge, Bialitt, Pårup, Ask, Möllehusen, och Duveskog passeras innan jag kommer till Röstånga.

Här finner jag Söderåsens Nationalpark som bildades 2001. Fornåkrar med röjningsrösen vittnar om att människan i kanske ett par tusen år har odlat marken. Stengärdsgårdar kors och tvärs genom skogen visar var ägogränser har gått och beteshägn legat. Torp och torparruiner visar ett tidigare aktivt jordbruk. Kor, getter och svin har betat och bökat i jorden.

I nationalparkens sprickdalar och ädellövskogar finns en unik flora och fauna. Särskilt mångfasetterad är förekomsten av vedlevande skalbaggar, ormbunksväxter, mossor, lavar och svampar. Många av arterna är knutna till död ved.

Träden kryper intill vägen. Jag anar troll och oknytt bakom knotiga trädstammar. Så når jag utkanterna av Ljungbyhed där jag stannar för den här gången.

2013-11-05 21:47.


Kommentarer till blogginlägget


Så många troll har jag inte sett i de skånska skogarna men en och annan älva svävar fram på stigarna iförda joggingskor. ;) Det som det finns mycket gott om är vildsvin, deras bökande visar spår efter var de farit fram.
2013-11-06