Tomas Ängshammar

Bloggarkiv oktober 2015

Det tyngsta passet

För en inpiskad kilometermissbrukare är det alltid det inställda passet som är hårdast. Att nu lyckas ta mig igenom en hel veckas självpåtagen säsongsvila trots att jag är fullt frisk kommer således bli själslig tortyr. Läs mer...