Rolf Öhlén

Bloggarkiv juni 2015

Att bo i en dröm

Jag bor i en dröm.Åtminstone för en sportfiskare. Från enplansvillan på Rödstaringen 93 ser jag ner mot Ångermannabron, den senast byggda bron som kom till för att avlasta stadskärnan i Sollefteå från genomfartstrafiken mellan jämtland/Norge och Ångermanlands norra kustland. Den gaml... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 79Sjöstaden Mariestad grundades av hertig Karl, son tillGustav Vasa och blivande Karl IX. Namnet fick den av hertigens hustru, Maria avPfalz. Anledningen var att skapa en strategiskt belägen handels- och köpstad. Läs mer...


Återfall

Jag borde ha vetat bättre! Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 78Jag passerar ett platt odlingslandskap. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 77Strax utanför Skövde ligger Garparörs naturreservat. Det är ett av de bättre exemplen på äldre odlingslandskap i trakten. Här finns det åkerlappar, öppna betesmarker, lövhagar, igenvuxna lövängar ochlövskogar. Läs mer...