Rolf Öhlén

Bloggarkiv 2015

Det bästa med gymträningen.

Det bästa med gymträningen är inte endorfinerna. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 93Nu har jag tydligen verkligen kommit på villovägar. Jag har tydligen lämnat Värmlands djupa skogar med dess kuperade terräng medömsom bergknallar och ömsom flacka mossar för att hamna i Ryssland. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 92Lesjöfors Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 91Jag började i galen ända. Läs mer...


Mankemang med minne

Åker till badet Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 90Vid Östersjöns stränder ligger Nykroppa. Ja, nu är det inte innanhavet jag avser utan insjön i Filipstads kommun. Här har människor bott sedan stenåldern. 1540 nämns orten i en jordebok i samband med järnhantering. 1570 började silverbrytning i Hornkullen på tillskyndan av Hertig Kar... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 89Efter Bergsjö passerar jag Norsbäckskanalen. Den anlades av Kroppa Kronobruk år 1634 mellan Hyttsjön och Bergsjön, en av de äldsta kanalerna i Sverige. Kanalen gjorde det enklare att transportera järn till utskeppningsorten Kristinehamn. Många var omlastningarna på land som tog tid och ... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 88I Bäckhammar finns gravhögar från äldre järnåldern. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 87 b

Ack, Värmeland du sköna… Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 87Vänern är Sveriges största insjö på 5 650kvadratkm 44 meter över havet Europas tredje största insjö. Medeldjupet 27 meter största 106 meter. Sjön har flera skärgårdar och 22 000 öar. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 80-86Jag befinner mig i ett platt odlingslandskap medskogsdungar. Här ligger godset Fåleberg som finns belagt 6 december 1338 i samband med ett markbyte. 1797 gjorde amiralitetsöverkommisarien Samuel Löfvensköld gården till Fideikommiss för sin andre sons räkning. Fideikommiss är en egendom s... Läs mer...


Att bo i en dröm

Jag bor i en dröm.Åtminstone för en sportfiskare. Från enplansvillan på Rödstaringen 93 ser jag ner mot Ångermannabron, den senast byggda bron som kom till för att avlasta stadskärnan i Sollefteå från genomfartstrafiken mellan jämtland/Norge och Ångermanlands norra kustland. Den gaml... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 79Sjöstaden Mariestad grundades av hertig Karl, son tillGustav Vasa och blivande Karl IX. Namnet fick den av hertigens hustru, Maria avPfalz. Anledningen var att skapa en strategiskt belägen handels- och köpstad. Läs mer...


Återfall

Jag borde ha vetat bättre! Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 78Jag passerar ett platt odlingslandskap. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 77Strax utanför Skövde ligger Garparörs naturreservat. Det är ett av de bättre exemplen på äldre odlingslandskap i trakten. Här finns det åkerlappar, öppna betesmarker, lövhagar, igenvuxna lövängar ochlövskogar. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 76Så är jag då i Skövde. Läs mer...


Tack och lov för friskvårdstimmen

Solen lyser in genom vindrutan. Knäppningar hörs från motorn som jag nyss slagit av. Jag lutar mig bakåt, sluter ögonen och tänker: ”Jag skiter i det här”. Läs mer...


​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 75Kinnarp.En ort förknippad med möbeltillverkning och fotbollsspelaren Jonas Thern. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 68-74Jag kommer till Dalum där jag tar en titt på kyrkan från 1100-talet. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 59-67Jag har kommit till Timmele. Här finns många fornlämningarfrån stenåldern och framåt. Vid det gamla vadstället över Ätran finns vackra hålvägar som är Sveriges bäst bevarade. Hålvägar är ridvägar som genom århundradena blivit djupa sänkor. Här var en viktig knutpunkt mellan Ä... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 50-58Ulricehamn. Sturebygd. Läs mer...


​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 49Jag kommer till avtagsvägen till Götåkra. Inom området finns många fornlämningar, bland annat hittades här Bredgårdsmannen, ett tiotusen år gammalt skelett. Där finns äldre vägstrukturer, kyrkobyggnader från medeltiden och välbevarade byggnader och oskiftade byar som Götåkra. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 45-48Torsbo.Orten är uppbyggd kring textil- och konfektionsindustri. Fotbollslaget Torsbo IF var under 1940 talet ett av det bättre i regionen men lades ner 1987. Omkring mig har jag flack jordbruksbygd. Strax söder om Gällestad gör jag halt för den här gången. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 41-44Nu befinner jag mig på väg 157. Jag färdas genom ett skogslandskap med någon enstaka bondgård. Så öppnar sig skogen och jag kommer ut i ett jordbrukslandskap. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 35-40Jaha, det går långsamt fram men nu har jag i alla fall tagit mig till Limmared. Jag lämnar riksväg 27 och tar av på Storgatan som jag följer till hus 37 innan den blir väg 157 där jag stannar för den här gången. Strax utanför Limmared ligger Opensten, ett medeltida fäste med anor fr... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 34Då är jag i utkanten av Tranemo. Orten växte fram mellan andra världskriget och 1980-talet. I början av 1900-talet var det en jord- och skogsdominerande bygd. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 30-33"Snarås 4 km" står det på en gul vägskylt. Där ligger Katarinas stall och stuguthyrning. Mellangården har varit bebodd sedan slutet av 1700-talet. De nuvarande timmerstocksbyggda husen uppfördes i mitten av 1800-talet. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 29Jag passerar Bollsjö bruk som tydligen en gång haft ett glasbruk. I Grälebo kommer jag till en avtagsväg med en vägskylt som visar att Mossebo kyrka klassas som sevärdhet. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 28

Västergötland.Den fiktive korsfararen Arns hembygd. Läs mer...


Lilla skämskudden

Jaha, då får jag sitta här efter Kortvasan med lillaskämskudden. Det kunde blivit stora också. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 27Gislaved. Är det någon mer än jag som tänker; ”bildäck”? Vid sjön Gräsken i den västra delen av kommunen, Majsjön samt i Nissans dalgång har fornfynd gjorts som tyder på att människor vistats iområdet men omkring själva Gislaved har inte många fynd från forna tider gjorts. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 26Jag vilar vid avtagsvägen till Isberga. Första gången namnet nämns är omkring år 1341 med stavningen Ijsberghwm. Det är en fastighetshandling där Gisle Elinason säljer en egendom till Johan Kristenson. Isberga var huvudfastigheten i ett godskomplex som Sparre ägde. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 25I Stora Skärshultasjön tar jag mig ett dopp innan jag fortsätter på väg 26. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 24Mellan Saraböke och Hallaböke passerar jag Mellan- och Södra Färgen, ett sjösystem som ingår i Nissans huvudavrinningsområde. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - vecka 23Bavraböke avverkas innan jag kommer till nästa större anhalt, Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige 22Det blir längre mellan gårdarna. Jag passerar ett kalhygge innan jag kommer ut vid Porsabygget. En bit öster ut tackar jag Halland för sällskapet och välkomnas av Småland. Läs mer...