Rolf Öhlén

Bloggarkiv oktober 2013

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 3 etapp 3Jag lämnar Lund och fortsätter över den sydvästra delen av Skånska slätten där vindkraftverk har ersatt väderkvarnar. Vägen leder till Kävlinge, som kan ha växt fram vid ett vadställe över Kävlingeån. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 3 etapp 2Landskapet är flackt och öppet med en och annan lövskogsdunge. Vindkraftverk och kraftledningar bryter horisonten innan jag börjar skymta bebyggelsen i Staffanstorp. Första gången platsen omnämns i skrift är 1304, Stafnsthorp. Svenskt ortnamnslexikon anger att förledet hänger samman med... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 3 dag 1Tyvärr blir jag tvungen att ändra mina planer. På grund av trasig bil har det blivit många och långa sträckor till fots och cykel. I ett historiskt tättbebyggt område är det förödande. Jag får därför göra dagsetapper. Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - andra veckanJag befinner mig i Trelleborg, Sveriges sydligaste stad, belägen på Söderslätt i Skåne. Första gången orten nämns i skrift är 1257 men redan under sen vikingatid anlades en ringborg, en så kallad trelleborg. Under första hälften av 1200-talet började Trelleborgs kyrka, S:t Nicolai, b... Läs mer...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - första veckanJag står på den östra piren vid Smygehuk, den skandinaviska halvöns sydligaste udde. Vid stranden ligger fullt av klappersten. Den kalkrika berggrunden gör att växter som backanis, väddklint och trifft trivs ypperligt. Läs mer...