Policy för forum, bloggar mm

Texten nedan är en generell policy - våra fullständiga användarvillkor finns att läsa här.

Reglerna gäller hela FunBeat

Det innebär forum, bloggar, bloggkommentarer, träningspass, träningskommentarer, personliga meddelanden, gästböcker mm.

Vår vision

FunBeats vision är att sajten och apparna ska vara Sveriges främsta online-plats för diskussioner kring träning och hälsa. Här ska man kunna få råd och tips, och råda och tipsa, kring allt detta och det som är relaterat till det. Vi vill samtidigt försöka värna om yttrandefriheten utan att vara en grogrund för rasism och främlingsfientlighet.

Högt i tak

Vi vill att det, precis som samhället i stort, ska vara högt i tak på FunBeat. Det betyder att vi välkomnar yviga diskussioner och testandet av nya hypoteser och olika former av åsiktsyttringar. Vad vi dock INTE tolererar är trakasserier, personangrepp eller angrepp på grupper av människor baserat på etnisk tillhörighet, kön, sexualitet, religion mm. För att inte bli missförstådd: reflektera ofta över ditt språk - det är mycket svårare att nyansera sin kommunikation när man bara har skriven text att använda sig av.

Respektera oliktänkande: Ibland har andra medlemmar helt andra åsikter. Det måste man respektera; diskutera sakfrågan utan att gå till personangrepp. Håll dig till ämnet: Avvik inte från diskussionens ursprungliga ämne, starta hellre en ny diskussion själv om du vill föra in diskussionen på ett nytt spår.

Reklam

FunBeats existens är helt och hållet beroende av annonsintäkter. Det är därför INTE tillåtet att göra reklam för tjänster/produkter i kommersiellt syfte. Om du som privatperson vill sälja dina begagnade prylar så är du välkommen att göra det och vi hänvisar till gruppen Köp & Sälj för detta ändamål. Om du har ett kommersiellt intresse, dvs med vinstsyfte, så är du välkommen att köpa annonsering hos oss, se länk i sidfoten.

Så jobbar FunBeat kring detta

FunBeat har omkring en miljon inlägg i forum, bloggar, träningspass mm per år. Det är helt omöjligt för oss att granska dem. Vi som jobbar på FunBeat läser förstås forum mm själva ofta och det, tillsammans med de uppmärksammanden som övriga användare gör, är det vi får använda oss av för att hålla koll. Vi gör vårt bästa, med den lilla tiden vi har, att se till att upprätthålla vår vision. När ett problem uppmärksammats försöker vi sätta oss in i situationen och försöker avgöra om det krävs ett ingripande eller inte. Det har visat sig svårare än man kan tro och vi kommer alltid vara öppna för diskussion och välkomnar dina åsikter kring hur vi hanterar dessa ärenden. Det innebär också att den här policyn är under ständig utveckling.

Om man inte följer reglerna

Om reglerna inte följs kan FunBeat utfärda varningar eller avstängning. I extrema fall stänger vi av konton utan förvarning. I uppenbara fall av reklamspam så tar vi ofta bort inläggen helt direkt.